Nieuws - 13 september 2001

Voorzuivering rioolwater bespaart energie

Voorzuivering rioolwater bespaart energie

Een extra voorzuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties kan een energiebesparing opleveren van zestig tot vijfenzeventig procent en een ruimtebesparing van twintig procent, zegt de onlangs gepromoveerde dr. ir. Adriaan Mels.

Mels stelt voor om vast organisch materiaal uit het rioolwater te halen via een fysisch-chemisch proces, en dit materiaal af te breken met een biomassavergister. Vergisting levert biogas en daarmee energie op.

In de momenteel toegepaste zuiveringssystemen wordt rioolwater in een groot bassin langzaam gezuiverd door actief slib, een bacterieconglomeraat. In een biomassavergister kan het organische materiaal makkelijker worden afgescheiden en afgebroken. Door bovendien een deel van het afval vooraf te verwijderen, volstaat een kleiner bassin met actief slib. De ruimte die een biomassavergister in beslag neemt wordt overtroffen door de ruimtebesparing bij het bassin. De hele zuivering neemt daardoor volgens Mels twintig procent minder ruimte in beslag.

Een bijkomend voordeel van voorzuivering is een grotere flexibiliteit, zegt Mels. Als een zuiveringsinstallatie pieken te verwerken krijgt, hoeft men de installatie niet uit breiden, omdat de voorzuivering op tamelijk eenvoudige wijze ge?ntensiveerd kan worden. De chemische stoffen die aan het rioolwater worden toegevoegd om de organische bestanddelen eruit te halen, moeten hiervoor in grotere hoeveelheden worden toegepast. Het gaat hierbij om zogenaamde vlokmiddelen die deeltjes aan elkaar plakken zodat ze zwaarder worden, bezinken en uiteindelijk naar de biomassavergister geleid worden.

Mels: "Je kunt op deze manier een ingrijpende en kostbare verbouwing van de zuiveringsinstallatie voorkomen. Dit is bijvoorbeeld handig in gebieden met een seizoensafhankelijke verhoging van de vervuilinglast, zoals in toeristische gebieden." | H.B.

Mels promoveerde op 10 september bij prof. dr. ir. Wim Rulkens, hoogleraar Milieutechnologie en prof. ir. Jaap van der Graaf, hoogleraar Gezondheidstechniek aan de Technische Universiteit Delft.