Nieuws - 10 juli 2008

Voorzitter Bot verlaat medezeggenschap VHL

Ad Bot, voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall Larenstein, stelt zich niet verkiesbaar voor een volgende periode. Hij wil meer energie stoppen in zijn functie als majorcoördinator.

nieuws_2387.jpg
Voor de medezeggenschap, die zich onder meer buigt over begrotingen, studentenstatuten en onderwijsregelementen en het opleidingenaanbod, waren de afgelopen zes jaar erg druk. ‘Het was voor de hogeschool een periode van erop of eronder’, zegt Bot. ‘Maar het gaat nu de goede kant op. Daar heeft ook de medezeggenschap aan bijgedragen.’ Vanaf 2002 was Bot vicevoorzitter van de MR van Larenstein en vanaf 2005 voorzitter van de GMR van Van Hall Larenstein.
Het lastigste traject vond Bot de ict-reorganisatie. ‘Er zit een principeel aspect aan vanwege de overname door Wageningen UR en technisch en inhoudelijk zijn de consequenties moeilijk te overzien.’ Een hoogtepunt was het gevecht rondom de landelijke functieherwaardering in 2005, waarbij docenten soms twee schalen lager werden ingeschaald. ‘Na veel overleg is afgesproken om zittende docenten niet meer dan één schaal lager te waarderen. Wij waren één van de weinige hogescholen waar dat lukte.’
Bot vindt het belangrijk dat MR-leden regelmatig wisselen. ‘Iedereen die langere tijd bij een organisatie werkt, zou er een poos in moeten zitten. Het is belangrijk om een krachtige stem tegen het bestuur te vormen. Dat kan alleen als de raad de hele gemeenschap vertegenwoordigt. Het draagvlak berust op een goede communicatie met de achterban.’ Leeuwarden geeft hierin het goede voorbeeld door regelmatig korte nieuwsflitsen aan het personeel te geven. In Velp en Wageningen wordt daar nog aan gewerkt. Verder is het belangrijk dat de MR en GMR worden hervormd zodat ze geen overlappende bevoegdheden meer hebben, meent Bot. ‘De verschillende directielagen moeten allen met één medezeggenschapsorgaan van doen hebben. VHL-brede zaken hoeven dan alleen nog in de GMR te worden behandeld.’
Eind augustus loopt Bots periode af. De medezeggenschap kiest in september een nieuwe voorzitter.