Nieuws - 1 januari 1970

Voortdurende rampen ontwrichten huishoudens

Voortdurende rampen ontwrichten huishoudens

Voortdurende rampen ontwrichten huishoudens

De meeste rampen zijn incidenteel, maar de uitbarsting van de Pinatubo-vulkaan in de Filipijnen heeft geleid tot een voortdurende ramp. Nog elk jaar komen met de moessonregens modderstromen van water en as langs de vulkaanhellingen naar beneden. Rosana Mula, die 8 juni promoveerde bij de leerstoelgroep Huishoudstudies, onderzocht hoe de bevolking daarop reageert. Zij concludeert dat huishoudens bij voortdurende rampen verschillende overlevingsstrategieën gebruiken. De hulpverlening moet daarop inspelen

Sinds de uitbarsting van de Pinatubo in de regio Central Luzon in 1991 stroomt jaarlijks een mengsel van as en water - ook wel lahar genoemd - over het land. Als het op de rijstvelden achterblijft en uitdroogt, wordt het zo hard als cement. Omdat dit de landbouw ernstig belemmert, spreekt Rosana Mula van een voortdurende ramp. Geologen voorspellen dat de regio hier nog twintig jaar last van zal hebben

Mula onderzocht hoe huishoudens omgaan met deze ramp en onderscheidde verschillende overlevingsstrategieën. Een daarvan is het aanpassen van de gewaskalender. Boeren zaaien later in dan ze normaal gesproken zouden doen. Een andere strategie is emigratie naar andere gebieden, of het aanleggen van groentetuinen buiten het getroffen gebied. Omdat dit meer arbeid vergt, zijn onderhandelingen over taakverdelingen en wederzijdse hulp van groot belang in de getroffen huishoudens. Daardoor wordt het lidmaatschap van huishoudens losser. Leden van de huishouding krijgen andere taken, of mensen van buiten de huishouding worden ingeschakeld

Een ramp als de uitbarsting van de Pinatubo leidt blijkbaar niet alleen tot vernietiging van natuurlijke bestaansbronnen, maar verstoort ook het daarop gebaseerde sociale stelsel. Hulp na een ramp moet er volgens Mula op gericht zijn om dat stelsel van rechten en claims te beschermen, aangezien dat de basis is van overlevingsstrategieën. J.T