Nieuws - 1 januari 1970

Voortbestaan best geciteerde Wageningse onderzoeksgroep op de tocht

Als je afgaat op de citatie-indexen is dr Peter Hollman van onderzoeksinstituut Rikilt de meest invloedrijke Wageninger. Honderden wetenschappers refereren aan zijn onderzoek naar bioactieve stoffen in voeding. Dat weerhoudt geldschieter LNV er misschien niet van om de financiering van Hollmans groep stop te zetten.

Hollmans groep, die uit hemzelf, drie aio’s, een postdoc en twee analisten bestaat, onderzoekt stoffen als quercetine, een antioxidant in groenten en fruit, en lignanen, een groep stoffen in plantaardige producten die de negatieve effecten van hormonen vermindert. ,,We proberen te achterhalen hoe deze stoffen werken’’, zegt Hollman. ,,Hoe worden ze opgenomen? In welke weefsels komen ze terecht? Wat doen ze daar precies op moleculair niveau? De belangstelling voor dit soort stoffen is groot.. Fabrikanten voegen ze steeds vaker toe aan voedingsmiddelen, maar over de risico’s is nog weinig bekend.’’
Op dit moment werken Rikilt en het ministerie van LNV aan een convenant dat de wettelijke onderzoekstaken die Rikilt uitvoert op de lange termijn moet garanderen, vertelt directeur dr Andre Bianchi. ,,De middelen van LNV zijn beperkt. Het ministerie stelt daarom prioriteiten.’’ In het convenant krijgt Hollmans onderzoek inderdaad minder prioriteit, bevestigt Bianchi. ,,Meer kan ik er niet over zeggen. De onderhandelingen lopen nog. Financiering uit middelen buiten het convenant is overigens niet uitgesloten.’’
Als LNV besluit de financiering van Hollmans groep te staken, heeft Hollman een probleem. ,,We voeren veel NWO-onderzoek uit’’, aldus de meest geciteerde Wageninger. ,,NWO betaalt die projecten maar voor een deel. De rest kwam van LNV. Zonder die bijdrage stort de constructie als een kaartenhuis in elkaar.’’ | W.K.