Organisatie - 7 april 2016

Voorstel voor pilot met avondcolleges

tekst:
Linda van der Nat
5

Er ligt een opzet klaar voor de eerder aangekondigde proef met colleges in de avonduren. Volgens het voorstel van een speciale werkgroep zullen sommige studenten in periode 1 en 2 van komend collegejaar van half zeven tot negen uur in de collegebanken zitten.

Foto: Guy Ackermans

Als de pilot er komt – de raad van bestuur neemt in mei een beslissing –, krijgen meerdere opleidingen, zowel bachelors als masters, ermee te maken. Zo verschuiven vakken met grote groepen studenten naar de avonduren op maandag. Pc-practica vormen ook een knelpunt, net als groepswerk. In totaal zullen zo’n 14 tot 22 vakken meedoen aan de pilot. Welke vakken dat zijn, is nog niet bekend. De keuze wordt onder andere bepaald op basis van piekmomenten in het rooster en wifi-metingen.

Op basis van de evaluatie van de proef wordt in 2017 besloten of avondcolleges vanaf collegejaar 2017-2018 standaard worden ingevoerd.

De studentenraad heeft volgens de raad van bestuur informatierecht op de pilot, maar daar zijn de studenten het niet mee eens. 'Het is een dermate groot onderwerp, waardoor veel studenten geraakt worden, dat wij vinden dat we recht hebben op meer dan puur geïnformeerd worden', aldus studentenraadslid Bram Kerssemakers (VeSte). 'De pilot voldoet op dit moment bij lange na niet aan onze eisen. Wij willen dat er meer gekeken wordt naar wat onderwijs in de avonduren doet met de kwaliteit van het onderwijs, en ook de evaluatie van de impact die avondcolleges hebben op het studentenleven zien we graag beter uitgewerkt.'

De studentenraad is momenteel in overleg of ze instemmingsrecht kunnen krijgen op de pilot.

Re:acties 5

 • loopt alweer een tijdje mee

  Twintig jaar geleden al was er het practicum Microbiologie dat in de avond gegeven was. Dit was juist enorm gaaf. Studentenleven werd niet aangetast omdat je het op een ander moment in de periode rustiger had, en omdat je na het practicum meteen door kon naar de kroeg!

  Reageer
  • Berend

   Er is wel het één en ander veranderd in die 20 jaar. Geen studiebeurs meer, dus meer studenten met bijbanen. Het aandeel Wageningse studenten op kamers lijkt af te nemen, dus meer mensen moeten na die avondcolleges nog de trein/bus halen. En het idee dat je het elders rustiger krijgt in je rooster is een aanname. Mocht de druk op de faciliteiten nog groter worden moet je je afvragen of de universiteit dat soort dingen kan waarmaken.

 • Mibo

  Als nachtdier heb ik niets tegen de avond. Zelfs liever dat dan ochtendcolleges. Toch, waar geen rekening mee gehouden wordt is dat veel studenten in de avonduren moeten werken. In het bijzonder nu de studiefinanciering weggevallen is... is het fair een probleem van de WUR (te weinig capaciteit) op het bordje van de student te leggen? Is het niet logischer de studentenaantallen ietwat te beperken? Immers verliest op deze manier Wageningen haar main USP: kleinschaligheid.

  Reageer
 • Frontiers

  Overigens is er al een verplicht vak dat in de avond valt: frontiers in Molecular Life Science

  (https://ssc.wur.nl/Rooster/Vakrooster/YML-30303)

  Reageer
  • Nee

   De avond begint pas om 18:00 uur :p

  • Ja

   't College loopt ook na 18.00 doorrrrr

 • Coen

  Nee, over pilots heeft de studentenraad nooit instemmingsrecht. Over het daadwerkelijk definitief invoeren straks wel. Dan kunnen ze het 'gewoon' tegenhouden, waarna het college van bestuur alleen nog via de juridische weg haar idee kan doorvoeren.

  Reageer
  • Kees

   Maar mag je dan zomaar elke pilot beginnen? Ook als er al een keer negatief is geadviseerd over een volledig plan?

 • Kees

  De studentenraad heeft hier waarschijnlijk adviesrecht omdat het al eerder in adviezen is afgekeurd. Als er een nieuw voorstel komt over iets waar de studentenraad eerder negatief over heeft geadviseerd, lijkt het me dat het wederom adviesrecht is.

  Reageer

Re:ageer