Nieuws - 17 januari 2016

Voorlopig geen selectie voor masters

tekst:
Koen Guiking

Wie zijn bacheloropleiding in Wageningen succesvol afrondt, kan gewoon doorstromen naar een Wageningse master. Voorlopig blijft dat ook zo, zegt Tiny van Boekel, directeur van het Onderwijsinstituut van Wageningen UR.

Foto: Eupeodes

De wet geeft universiteiten echter sinds een jaar of twee de mogelijkheid om eigen bachelorstudenten niet automatisch toe te laten tot de masterfase. Er is nog geen universiteit in Nederland die gebruik maakt van dit recht om te selecteren aan de poort, maar de discussie is wel losgebarsten. Ook in Wageningen wordt erover gepraat, zegt Van Boekel. ‘We zitten midden in de discussie, maar we zijn er nog niet uit.’

‘Er zijn voors en tegens’, zegt hij. Een duidelijke vóór is, volgens Van Boekel, dat je door selectie het niveau van opleidingen kunt verhogen én dat je studenten kunt adviseren om elders een beter passende vervolgopleiding te doen. Een tegenargument is: Als afronding van een bacheloropleiding - al is het met een zesje - niet voldoende is om door te stromen naar de master, is het niveau van je bacheloropleiding dan wel goed?

Voor zij-instromers, vanuit het hbo en andere universiteiten, gold altijd al dat universiteiten mochten selecteren aan de poort. En dat doet Wageningen University ook. Zo wordt gekeken of de vooropleiding verwantschap heeft met de vervolgopleiding die een student in Wageningen wil doen en bekijkt een toelatingscommissie of het niveau, de kennis van de Engelse taal en de motivatie van een student goed zijn. Diezelfde toetsing mag de universiteit nu ook wettelijk toepassen op eigen bachelorstudenten, maar dat gebeurt dus nog niet. En wellicht komt het ook nooit zo ver.

De studentenraad houdt intussen de vinger aan de pols. In een gezamenlijk statement laten de drie Wageningse studentenpartijen weten: ‘Het blijft belangrijk dat alle studenten goed onderwijs kunnen volgen aan een onderwijsinstelling en opleiding naar keuze. Het is te hard om studenten alleen maar af te rekenen op basis van cijfers. Toelating met een goede motivatie zou bijvoorbeeld ook de mogelijkheden moeten blijven behoren.’

Ze snijden ook een ander belangrijk punt aan: ‘Op landelijk niveau moet ervoor gewaakt worden dat universiteiten de eerste willen zijn om nadelige gevolgen te voorkomen. Het zou nadelig zijn als universiteiten op dit vlak tegen elkaar gaan spelen. Goede communicatie en overleg op landelijk niveau is dus zeer van belang. Als studentenraad zien we de grote risico’s die aan dit plan verbonden zijn. We bekijken het daarom kritisch en zullen actief deelnemen aan de discussie.’

Van Boekel erkent dat als één universiteit met selectie voor masteropleidingen begint, anderen waarschijnlijk zullen volgen. ‘Bij ons loopt de discussie al een jaar, maar het is niet zo’n hot issue dat we de knoop al hebben doorgehakt. Maar blijkbaar is het nu het landelijk ineens een punt van discussie geworden. Die discussie houden we in de gaten.’