Nieuws - 10 februari 2016

Voorlopig geen hoogleraar Disaster studies

tekst:
Linda van der Nat

De komende jaren moet Disaster Studies het zonder hoogleraar doen. In drie wervingsrondes is er geen geschikte kandidaat gevonden. In plaats daarvan wordt er nu een universitair (hoofd)docent geworven. Een gemiste kans, vindt universitair docent Bram Jansen, omdat Wageningen hierdoor in het huidige vluchtelingendebat onzichtbaar is.

Foto: Shutterstock

Disaster studies, onderdeel van de leerstoelgroep Sociology of development and change, is sinds het vertrek van de hoogleraren Georg Frerks en Thea Hilhorst in 2013 onthoofd. Dat er niemand is gevonden om hen op te volgen, noemt leerstoelhouder en voorzitter van de benoemingsadviescommissie Bram Büscher ‘zeer vervelend’. ‘Disaster studies is een belangrijk vakgebied in Wageningen, en we vervullen een niche in de rampenstudies. We hadden graag een boegbeeld willen inlijven, iemand met ervaring, een goede reputatie en aantrekkingskracht. Helaas bleek het, ook na drie rondes, niet mogelijk een kandidaat te vinden met voldoende bagage en senioriteit om in het profiel te passen.’

Afgeschrikt
Ook heeft Büscher gemerkt dat de Wageningse tenure track enkele sollicitanten heeft afgeschrikt. ‘Een aantal veelbelovende kandidaten vond de tenure track criteria en het puntensysteem te rigide. Zij vroegen zich bijvoorbeeld oprecht af of zij naast het verzamelen van de benodigde publicaties, acquisitie en overige punten nog ruimte zouden hebben om te investeren in het sociale contact met hun nieuwe collega’s.’

Een aantal veelbelovende kandidaten vond de tenure track criteria te rigide
Bram Büscher, leerstoelhouder Sociology of development and change

In plaats van een hoogleraar zoekt Disaster studies nu een universitair docent of hoofddocent. ‘Dat betekent dat we deze persoon zelf kunnen opleiden en kunnen laten groeien richting persoonlijk hoogleraar. Bovendien zijn er binnen onze groep ook al mensen die zich in die richting ontwikkelen.’ Het betekent wel dat Disaster studies het nog zeker drie jaar zonder hoogleraar moet stellen, omdat elke stap binnen de tenure track drie jaar kost. ‘Dat is niet dramatisch, want er lopen nu heel goede mensen rond met wie we iets kunnen opbouwen. Maar het staat buiten kijf dat het beter zou zijn als we wel een hoogleraar hadden.’

Vluchtelingencrisis
Binnen Disaster studies wordt het gebrek aan een hoogleraar ervaren als een groot gemis, zegt universitair docent Bram Jansen. ‘Een hoogleraar is een sleutelfiguur als het gaat om hoe we ons als universiteit organiseren rondom het thema rampen. Het onderwerp is erg Wagenings, bij verschillende afdelingen en disciplines zijn er mensen mee bezig, maar we vinden elkaar niet. Een hoogleraar zou de verbinding kunnen maken tussen Disaster studies en de traditionelere aandachtsgebieden van Wageningen.’

We zijn nu zelfs op het punt beland dat we moeten vrezen voor het verlies van het mooie veld dat we hebben.
Bram Jansen, universitair docent

Dat is ook hoog tijd, denkt Jansen, want met de huidige vluchtelingencrisis kan Wageningen haar stempel drukken op de discussie. ‘Onze benadering van crises is uniek in Nederland. Er zijn veel onderwijsinstellingen en instituten die zich bezighouden met migratie, natuurrampen, conflict en hulpinterventies afzonderlijk, maar er zijn er maar weinig die de verbinding leggen tussen deze thema’s en de crises benaderen als sociale fenomenen geworteld in de samenleving. We hebben veel in huis aan kwaliteit, zowel binnen de groep als binnen de gehele universiteit, en er is veel interesse van studenten. Maar momenteel is Wageningen onzichtbaar in het debat. Ngo’s en Buitenlandse Zaken weten ons niet te vinden. We zijn nu zelfs op het punt beland dat we moeten vrezen voor het verlies van het mooie veld dat we hebben.’

Verlammend
Wat Jansen betreft mogen de eisen aan de hoogleraar dan ook wat minder strikt. ‘Het is blijkbaar lastig om het bestaande profiel in te vullen. Maar het kan toch niet zo zijn dat het dan einde verhaal is? Het huidige wervingssysteem werkt verlammend en staat een creatieve oplossing in de weg. In plaats van naar de kille cijfers te kijken, zou de universiteit moeten kijken of iemand creatief is, nieuwe domeinen kan aanboren en over de eigen grenzen heen kan kijken. Als we willen uitbouwen en groeien, is het misschien tijd om wat coulanter te zijn met onze eisen.’