Nieuws - 1 januari 1970

Voorlopig geen avondcolleges

Op aandringen van de studentenraad heeft de raad van bestuur ingestemd met een verbod op avondcolleges voor het reguliere onderwijs. Momenteel is er nog geen onderwijs geroosterd in de avonduren, maar er zijn plannen om dat na ingebruikname van de nieuwbouw op De Born te doen omdat er dan minder collegezalen nodig zijn.
Het verbod op avondcolleges is nu opgenomen in het studentenstatuut van 2004/2005. Voor de studenten die in september 2004 instromen blijft dit statuut de hele studie geldig. Daardoor wordt het lastig om in 2006, als de nieuwbouw gereed moet zijn, een avondrooster in te voeren. | G.v.H.