Wetenschap - 1 januari 1970

Voorkomen muizenplagen beter dan genezen

Voor het bestrijden van veldmuizenplagen is het doden van de muizen niet de beste maatregel. Voorkomen is beter dan genezen, is het devies van Alterra. Verhinder bijvoorbeeld dat de muis de percelen koloniseert, door bijvoorbeeld kale stukken land te realiseren.

Veldmuizen houden van graslanden. Muizenplagen komen dan ook vooral voor in gebieden met veel bermen, dijken en andere met gras begroeide percelen, omdat de muizen daar het hele jaar door kunnen leven. Een voorbeeld hiervan is het midden van Friesland.
Muizenplagen lijken eens in de drie jaar te kunnen voorkomen, blijkt uit onderzoek van dr. Rob van Apeldoorn van Alterra. In de jaren dat roofvogels een hoog broedsucces hebben, is soms sprake van hoge dichtheden van veldmuizen. De bestrijders van muizenplagen moeten zich volgens Van Apeldoorn niet alleen richten op het doden van de veldmuizen, maar op een combinatie van maatregelen. Hij pleit voor een ander graslandbeheer, zodat muizen niet te snel van hun geliefde grasland ander percelen kunnen koloniseren, eventueel in combinatie met traditionele methoden zoals muizenvallen en vergiftigd voer. / MW