Wetenschap - 8 november 2007

Voorbarige kop over mozaïekbeheer

371_opinie_0.jpg
‘Mozaïekbeheer helpt jonge grutto niet’, kopte Resource vorige week boven een wetenschapsbericht. Maar dat is een voorbarige conclusie, zegt de betrokken onderzoeker dr. David Kleijn. ‘Ik zag de kop en hoopte nog dat een klein berichtje in Resource weinig aandacht zou krijgen’, zegt Kleijn. ‘Maar de volgende dag hing Omroep Friesland al aan de lijn en LTO Noord.’
Kleijn en zijn collega’s hebben in hun onderzoek de vegetatiestructuur en de rijkdom van insecten van vier verschillende typen percelen die voorkomen in mozaïekbeheer met elkaar vergeleken. ‘Hieruit concluderen wij dat kruidenrijke, schrale percelen geschikter zijn dan de meer bemeste percelen met een uitgestelde maaidatum of percelen die al een keer gemaaid zijn.’ In het rapport schrijven de onderzoekers dat de gemaaide percelen met hergroeiende vegetatie daarom ‘weinig waarde als foerageerhabitat voor gruttokuikens lijken te hebben en daarom niet geclassificeerd dienen te worden als kuikenland in beheersmozaïeken.’
Maar dit zegt niets over het succes van mozaïekbeheer voor de grutto, zegt Kleijn. ‘Ik kan me voorstellen dat het verwarrend is, maar de conclusie dat mozaïekbeheer niet werkt, kun je niet trekken. Het is hoogstens een knelpunt. We hebben namelijk geen directe metingen gedaan aan de gruttokuikens zelf. We hebben alleen gevonden dat het gras dichter en hoger is en minder insecten bevat op die percelen. Interpretatie van deze resultaten is moeilijk zolang we geen metingen doen aan de kuikens zelf. Volgend jaar beginnen we een onderzoek waarbij we kuikens laten opgroeien in verschillende typen grasland en de groei daadwerkelijk gaan meten.’
De gepubliceerde conclusie dat grutto’s geen baat hebben bij mozaïekbeheer is dus voorbarig. En dagblad Metro deed er deze week nog een schepje bovenop met de kop ‘Grutto gruwt van natuurbeheer’, zegt Kleijn. ‘Weidevogels zijn een gevoelig onderwerp, omdat ontzettend veel mensen zich er vrijwillig voor inzetten. Mensen voelen zich heel snel persoonlijk aangevallen door uitspraken dat het beleid niet werkt. Daar moeten we voorzichtig mee zijn.’