Nieuws - 11 september 2009

'Vooralsnog gaan we niet reorganiseren'

LNV kort vooral op praktijkonderzoek en natuur en landschap. Aalt Dijkhuizen optimistisch over orderportefeuille DLO.

4-Aalt-Dijkhuizen-CMGZ-DSC_.jpg
De korting op het budget voor beleidsondersteunend onderzoek (BO) bij DLO in 2010 komt het hardst aan bij het praktijkonderzoek. Ook Alterra krijgt veel minder opdrachten van het ministerie van LNV. Dat meldt bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen.
'LNV kort vooral op productietechnisch onderzoek', zegt Dijkhuizen. 'Er is minder geld beschikbaar voor veredeling, fokkerij en bemesting. Dan moet het bedrijfsleven maar meer gaan betalen, redeneert het ministerie. Onderzoek naar de randvoorwaarden van een duurzame productie blijft LNV financieren.' Ook op het onderzoeksbudget voor natuur en landschap wordt flink gekort, zegt de bestuursvoorzitter. 'Dat was een groter budget. In euro's gaat er veel af, maar procentueel is de korting daar kleiner dan bij het praktijkonderzoek.'
Trend
De korting op het BO-budget past in een trend: de financiering van de overheid neemt af. 'In 2002 kreeg DLO nog 180 miljoen euro voor onderzoek van LNV. In 2008 was dat 168 miljoen. Maar toen waren de prijzen en lonen hoger dan in 2002. Gecorrigeerd voor de inflatie kreeg DLO in 2008 effectief nog 145 miljoen. Een korting van twintig procent in zes jaar tijd. Die trend zet nu door.'
Toch is Dijkhuizen niet somber over de toekomst. 'De orderportefeuille bij DLO is beter gevuld dan een jaar geleden, ondanks de recessie. Het werk neemt toe, niet af. Onze onderzoeksthema's liggen goed in de markt en die spelen naar verwachting over vijf tot tien jaar nog. Daarom gaan we vooralsnog niet reorganiseren. Ons onderzoek doet ertoe. De uitdaging wordt: andere opdrachtgevers vinden, organisaties en bedrijven benaderen. Het is geen gemakkelijke tijd, het is lastig om nu te acquireren. Maar als we kwaliteit leveren, kunnen we ook in moeilijke tijden groeien.'
 
P.S. DLO onderzoekt marktpotentieel
Kunnen we over zeven jaar vijftig miljoen euro extra aan onderzoeksopdrachten uit de markt halen? Die uitdagende vraagstelling ligt momenteel op tafel bij een vijftal werkgroepen van DLO. Die zijn geformeerd rond Wageningse onderzoeksthema's voor de lange termijn, in dit verband aangeduid als marktvelden: agroproductie in de 21ste eeuw, voeding en gezondheid, water, biobased economy en landschap.
'In de toekomst moeten we twee keer zoveel voedsel produceren, met een halvering van de ecologische footprint', zegt Dijkhuizen. 'Men verwacht wat van Wageningen.' In de werkgroepen komen vragen aan de orde als: wat zijn de competenties van Wageningen UR op dit terrein, waar blinken we in uit, welke opdrachtgevers zijn er, welke instituten opereren nog meer op deze onderzoeksmarkt, wat zijn potentiƫle partners? 'We proberen scherp in kaart te brengen waar onze kracht ligt', zegt Dijkhuizen, 'maar ook of we de krachten kunnen bundelen met andere partijen, zowel nationaal als internationaal.' Doel is om vijftig miljoen euro per marktveld aan extra opdrachten binnen te halen in 2015.