Nieuws - 11 april 2018

Vooral kleine zalen in nieuw onderwijsgebouw

tekst:
Albert Sikkema

Het nieuwe onderwijsgebouw dat gaat verrijzen tegenover Rikilt op de campus, zal vooral veel colloquiumzalen en practicumzalen herbergen. Dat meldt Peter Booman, directeur van het Facilitair Bedrijf van WUR.

Een impressie van het nieuwe onderwijsgebouw dat tegenover Riklit moet verrijzen. Illustratie LIAG architecten en bouwadviseurs

Het nieuwe onderwijsgebouw, dat in september 2021 in gebruik moet worden genomen, wordt in elk geval ongeveer 7.500 vierkante meter groot. Ter vergelijking: Atlas is 10.000 m2 groot, Plus Ultra is 6.000 m2.

Practicumruimten
In het gebouw komt één grote collegezaal voor 225 studenten, zegt Booman. ‘De overige collegezalen in dit gebouw zijn bedoeld voor 60 studenten en kunnen worden gekoppeld, zodat zalen voor 120 studenten ontstaan. Er komen ook veel practicumruimten in het gebouw; daar zit de grootste bottleneck bij de studentengroei.’ Ook zal er ruimte zijn voor een restaurant.

De behoefte aan onderwijsruimten in het derde onderwijsgebouw is in nauw overleg met de onderwijsroosteraars en toekomstige gebruikers vastgesteld, en opgenomen in het programma van eisen voor architectenbureau LIAG.

Innovatieve casco onderwijsruimten
In het nieuwe onderwijsgebouw komen geen pc-zalen, vertelt Booman. ‘Die zijn niet meer nodig, want we gaan ervan uit dat alle studenten voortaan hun eigen laptop meenemen naar college. Dus bouwen we colloquiumzalen met veel oplaadpunten.’ Ook komen er twee innovatieve onderwijsruimten in het gebouw. ‘Die worden als het ware casco opgeleverd, om later invulling te kunnen geven aan nieuwe onderwijsvormen.’

Met het nieuwe onderwijsgebouw erbij moet de WUR in 2021 zo’n 15.500 studenten kunnen bedienen. Nu zijn dat er ruim 12.000. Booman weet nog niet of de studentengroei daarna stopt. ‘Daarom worden in het ontwerp ook een tweede en derde fase meegenomen, zodat we – zodra we meer weten – onmiddellijk kunnen schakelen. Als de studentengroei doorzet, dan komt uitvoering van de tweede en derde fase aan de orde.’

Uitbouw
Hoe de tweede of derde fase wordt ingepast, blijkt straks uit het ontwerp van de architect, aldus Booman. ‘Wij willen een ontwerp in drie fasen, waarbij fase 1 leidt tot een zelfstandig en keurig afgerond onderwijsgebouw in september 2021 en fase 2 voorziet in een uitbouw van het gebouw, zonder dat de bouwactiviteiten het onderwijs in de weg zitten.’

Het nieuwe onderwijsgebouw vervangt het gebouw Triton, waar nu de StartHub is gehuisvest. StartHub vertrekt eind dit jaar tijdelijk naar de onderste verdieping van Atlas. De bouw op de Triton-locatie is een logische keuze, zegt Booman, want het is de enige locatie met een bouwbestemming op de campus waar WUR een dergelijk gebouw kan neerzetten.

Campusroute
Toch is het niet denkbeeldig dat de Campusroute, de geplande rondweg om de campus, precies over de plek van het beoogde onderwijsgebouw loopt. ‘Eind dit jaar is het tracé van de weg definitief bekend, ruim voordat wij gaan bouwen’, zegt Booman. ‘Dus we doen geen gekke dingen. Provincie en gemeente weten al langere tijd dat we hier een onderwijsgebouw willen realiseren. Als het niet kan doorgaan op deze plek, ontstaat er planschade voor WUR.’