Nieuws - 9 juni 2010

Vooraanmeldingen: groei VHL, stagnatie WU

Elf procent meer eerstejaars dan vorig jaar heeft zich nu aangemeld bij Van Hall Larenstein. Wageningen Universiteit kreeg vier procent minder vooraanmeldingen, maar dat kan nog bijtrekken.

5-vooraanmelders-0910.jpg
Vooralsnog stevent VHL Leeuwarden af op twintig procent meer studenten. Vooral Diermanagement, toch al de grootste opleiding, lijkt in trek.
In Velp is sprake van een lichte stijging. Daar valt de groei bij Bos- en natuurbeheer op. Tuin- en landschapsinrichting blijft het grootst.
De vooraanmeldingen bij VHL Wageningen dalen licht. In totaal hebben zich nu 863 mensen aangemeld bij Van Hall Larenstein.
Bij Wageningen Universiteit zijn er 682 aanmeldingen voor de bacheloropleidingen. De inschrijvingen voor de grotere opleidingen Biologie en Internationale ontwikkelingsstudies lopen terug, de belangstelling voor Dierwetenschappen lijkt gegroeid.
Na de zeventien procent groei vorig jaar wekt een lichte daling nog geen verbazing. De verwachting is dat de inschrijvingen op hetzelfde niveau uitkomen of iets erboven.
‘Veel aanmeldingen van Duitse studenten zijn nog niet verwerkt in de cijfers', aldus Eric de Munck van de afdeling Onderwijs en onderzoek.