Nieuws - 1 januari 1970

Vooraanmeldingen blijven gunstig voor Wageningen

Vooraanmeldingen blijven gunstig voor Wageningen

Vooraanmeldingen blijven gunstig voor Wageningen


Terwijl de gemiddelde universiteit elf procent minder aanmeldingen heeft
dan vorig jaar ziet Wageningen het aantal aanmeldingen ongeveer constant
blijven. De universiteit lijkt daarmee voor het eerst in jaren weer meer
vwo-scholieren te gaan trekken.
De cijfers van de vooraanmeldingen laten voor de meeste universiteiten een
somber beeld zien. De daling van de vooraanmeldingen wordt veroorzaakt
doordat scholieren zich steeds later inschrijven.
Wageningen doet het relatief goed. Op zeven februari hadden zich 201
scholieren aangemeld, anderhalf procent minder dan vorig jaar. De daling is
het kleinst van alle universiteiten. Als de trend zich doorzet zal
Wageningen in september ongeveer tien procent meer vwo’ers trekken dan
vorig jaar.
Ook Leiden (-2 procent) en Rotterdam (-3,3 procent) doen het relatief goed.
Harde klappen dreigen te vallen bij de technische universiteiten. Gemiddeld
hebben deze op dit moment twintig procent minder aanmeldingen dan vorig
jaar. De TU Eindhoven staat zelfs op –28 procent.
In Wageningen blijft de opleiding Biologische productiewetenschappen het
slecht doen. De opleiding die vorig jaar van start ging heeft tot nu toe
slechts één aanmelding. Opvallend slecht scoren ook de opleidingen
Landschap, planning en ontwerp en Internationaal land- en waterbeheer. Die
opleidingen gingen vorig jaar onder één naam door het leven;
Landinrichting. Die opleiding had vorig jaar rond deze tijd 25 aanmeldingen
tegenover 14 nu voor de twee gescheiden opleidingen samen. Bos- en
natuurbeheer, Moleculaire wetenschappen, Agrotechnologie en
Dierwetenschappen staan in de plus. |
K.V.

| |8-2-200|7-2-200|
| |2 |3 |
|Internationaal land - en waterbeheer | |4 |
|Bos en natuurbeheer |14 |19 |
|Milieukunde |10 |10 |
|Agrotechnologie |0 |6 |
|Plantenwetenschappen |6 |5 |
|Bedrijfs- en consumentenwetenschappen |14 |13 |
|Internationale ontwikkelingsstudies |12 |9 |
|Biotechnologie |14 |17 |
|Landschap, planning en ontwerp |25* |10 |
|Dierwetenschappen |11 |17 |
|Biologie |30 |26 |
|Voeding en gezondheid |29 |25 |
|Bodem, water en atmosfeer |14 |14 |
|Levensmiddelentechnologie |17 |13 |
|Moleculaire wetenschappen |6 |11 |
|Biologische productiewetenschappen |0 |1 |
| |202 |200 |
| | | |
| | | |
|* Vormde in 2002 samen met | | |
|Internationaal land- en waterbeheer | | |
|"Landinrichting" | | |