Nieuws - 12 april 2007

Voor en door nerds

Nerds. Nog steeds kampen scholieren die met negens en tienen slagen voor hun examens scheikunde en natuurkunde met dit imago. Bovenal wordt nog steeds gedacht dat alleen zij in staat zijn om een bètaopleiding te doen. Maar niets is minder waar, zeggen de studenten en docenten die betrokken zijn bij Beta1op1, een pr-campagne van alle Nederlandse universiteiten met een bètaopleiding in het pakket. Zij kwamen vrijdag 30 maart bijeen in de Leeuwenborch in Wageningen.

‘Het gaat er binnen Beta1op1 niet om alle scholieren te overtuigen om een bètarichting te kiezen’, vertelt Susanne Laven, coördinator van de Wageningse studentmentoren. ‘Wij willen hen een juiste keuze laten maken op basis van een realistisch beeld in plaats van op vooroordelen.’ Door hun eigen bètastudenten het land door te sturen, proberen de universiteiten het beeld van de echte studiebollen die altijd met hun neus in de boeken en zelfs in hun vrije tijd rondlopen in witte labjassen enigszins te nuanceren.
En inderdaad, het zijn niet alleen brillenhoofden die de collegezaal vullen. Een ratjetoe aan alledaagse studenten luistert aandachtig naar de lezing van Cocky Booy, directeur van het Landelijk Expertisebureau Meiden en Techniek over het tekort aan ‘meisjes’ binnen de technische hoek. ‘Nederland heeft het laagste percentage vrouwelijke studenten bètatechniek in de wereld’, begint zij. Maar de toehoorders, inderdaad overwegend man, zijn meer van de cijfertjes dan de maatschappelijke inzichten. ‘Hoe komt u aan die berekening, mevrouw?’, vraagt iemand. De vraag doet Booy even fronsen. ‘Vind je het erg als ik dat nu niet hier helemaal toe ga lichten? Het gaat om de boodschap. Meisjes onderschatten zichzelf en scholen werken hier aan mee. Als zij een zeven halen voor scheikunde raden veel scholen hen aan toch de gamma- of alfakant te kiezen. Het is aan jullie om de veronderstelling dat technische studies alleen zijn weggelegd voor excelleerders te ontzenuwen.’
Het heersende beeld van wiskundige bollebozen blijkt echter niet zomaar uit de lucht te zijn gevallen. De boodschap ‘gewoon goed is goed genoeg’ komt niet luid en duidelijk aan. Zoals het heuse bètastudenten betaamt, fluisteren de aanwezigen onderling nog steeds over Cocky Booys berekening.