Nieuws - 25 maart 2010

Voor de kudde uit in Nederland

Als hovenier vond Martin Waanders zijn draai niet. Hij wilde zich storten op de vegetatie en besloot in deeltijd bos- en natuurbeheer te studeren. Tijdens zijn stage onderzocht hij het effect van schapenbegrazing. Vlak voor een kudde schapen langs het Forumgebouw trok noteerde Martin de plantensoorten.

Martin_Waanders.jpg
'Vegetatie is fantastisch. Het is de basis van de alle natuur. Het zijn de planten die bepalen welke insecten en vogels er komen; eigenlijk is de vegetatie het grondbeginsel van het hele landschap.'

Bloembakken in Deventer
'Ondanks mijn passie koos ik na de lagere bosbouwschool toch voor een hoveniersopleiding. In het natuurbeheer ligt het werk niet voor het oprapen. Ik begon in Deventer waar ik verantwoordelijk werd voor een groot aantal bloembakken en daarnaast allerlei andere klusjes deed. Mijn collega's bevielen goed, maar natuurbeheer bleef toch trekken. Ik besloot deeltijd bos- en natuurbeheer te gaan studeren. Vlak voor mijn stage heb ik ontslag genomen. Inmiddels is dat een jaar geleden, het voelt nog steeds goed. Mijn eerste stage liep ik bij het Goois Natuurreservaat waar ik faunapassages inventariseerde. Tijdens die stage ontmoette ik een schaapsherder waar ik aan de slag mocht.'

Late opnames
'Schapenbegrazing zorgt voor verschraling en meer variatie. Maar over de exacte effecten is eigenlijk heel weinig bekend. Om die in kaart te brengen heb ik langs de schapenroute, steekproefsgewijs proefvlakken uitgezet waarin ik de plantensoorten en hun bedekking opnam. Helaas heb ik maar van één jaar opnamen, dus over verschuivingen in de vegetatie kan ik nog niets zeggen. Ook niet of de verschraling daadwerkelijk plaatsvindt.
De opnames maakte ik alleen, maar dat ben ik wel gewend. Ik was erg laat in het seizoen, pas in oktober begon ik aan mijn opnames. Toch heb ik fantastische plekken gezien, van het Amsterdamse Bos, tot de tuin van Alterra op de Wageningen Campus. Daar vond ik de gekste planten. Grote pimpernel bijvoorbeeld, dat had ik echt niet verwacht. Nu zijn die natuurlijk wel ingezaaid, dus eigenlijk telt het niet.'

Eigen bedrijf
'Ik heb ook wel even met de schaapskudde gewerkt, maar dat zou ik niet mijn hele leven willen. Dan ben je toch 24 uur per dag met die schapen bezig. Nee, in de vegetatie ligt mijn hart. Na mijn opleiding begin ik een eigen bureautje, mijn eerste opdrachten heb ik al binnen.'