Student - 1 november 2007

Voor Chinezen is VHL opstap naar universiteit

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) begon vijf jaar geleden met het 2+2-programma voor studenten uit Beijing en Kunming. De coördinator van het programma, Jos Leeters, is een onderzoek gestart naar de resultaten. Daaruit blijkt dat dertig procent van de bijna tweehonderd afgestudeerden werk heeft gevonden in China, terwijl zeventig procent doorstudeert.

De Chinese studenten volgen de eerste twee jaar onderwijs aan lokale landbouwuniversiteiten en maken de bacheloropleiding vervolgens af in Nederland. Het gaat om de opleidingen International Horticulture and Marketing (IHM) en International Agri-Business and Trade (IAT) in Wageningen en Land en Water Management in Velp. De studies trokken tot nu toe samen ongeveer 250 2+2-studenten, van wie er inmiddels 196 zijn afgestudeerd.
In de eerste jaren viel bijna twintig procent van de studenten uit. Leeters: ‘ In het begin stelden we te lage taaleisen, waardoor er studenten waren die het Engels niet goed genoeg beheersten. Inmiddels is het instapniveau opgeschroefd en ligt het uitvalspercentage heel laag. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de opleiding, een betere voorbereiding en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De mensen die kort geleden zijn afgestudeerd zitten sneller op hun plek bij bedrijven dan de mensen uit de eerste lichting.’
De studenten uit Bejing hebben vooral het doel om verder te studeren na het behalen van hun bachelor. Uit de gegevens van VHL blijkt dat van de 175 geslaagden ongeveer driekwart doorstudeert, voor het merendeel aan Wageningen Universiteit. Ongeveer een kwart gaat direct werken. ‘Eén afgestudeerde student heeft nu een baan bij de Olympische Spelen 2008 in Beijing, waar hij verantwoordelijk is voor zaken als voedselveiligheid bij de catering’, vertelt Leeters.
Dat het merendeel van de Beijingstudenten na VHL een masteropleiding gaat doen, vindt hij positief. ‘Hoewel VHL een primair beroepsgerichte opleiding biedt, is het voor Chinese studenten een brug om hun ambities om verder te leren waar te maken. Veel vaker dan bij Nederlandse studenten.’
Bij de veel kleinere groep van 21 afgestudeerden uit Kunming ligt dat anders. Enkelen studeren in China door en een paar aan Wageningen Universiteit. Vijftien van hen hebben inmiddels banen bij Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sierteeltsector in Yunan, de provincie waarin Kunming ligt. ‘Voor mij is dat het bewijs dat het 2+2-programma aan een behoefte voldoet. Maar het kan nog altijd beter natuurlijk. We onderzoeken momenteel hoe de alumni bevallen en wat beter moet’, vertelt Leeters.