Nieuws - 1 januari 1970

Volle maag maakt varken duur

Varkensvlees kan nog goedkoper worden als de keten efficiënter gaat produceren, concludeert het LEI uit een samenwerking met fokkers, varkenshouders en slachters in Limburg.

Vijf cent per kilo goedkoper is haalbaar als verliezen bij productie en slacht lager worden, wat de sector als geheel meer dan 65 miljoen euro per jaar kan opleveren.
Een van de verliezen is bijvoorbeeld het voedsel dat houders aan de varkens geven voordat ze geslacht worden, en dat in de darmen blijft als het dier geslacht wordt. Dat is niet alleen een verlies voor de boer, maar ook voor de slachter die het ‘overvulde maagdarmpakket’, zoals het in het rapport van het LEI heet, moet verwijderen. Advies van het LEI is om de varkens twaalf uur voor de slacht niet meer te voeren. Eerder moet dit vasten voor het varken niet beginnen, want dat gaat weer ten koste van de groei van het dier.
Andere mogelijkheden voor kostenbesparing ziet het LEI bijvoorbeeld in een meer marktgericht productie. Slachters willen niet een varken met nog magerder vlees van de houders, wat tot nog toe altijd het geval was, maar willen wel uniformere varkens. JT