Nieuws - 24 mei 2007

Volkskrantdebat stelt studenten teleur

‘Het blijft een ons-kent-onsverhaal’, zegt derdejaars student Milieukunde Jasper Schilling teleurgesteld, na afloop van het klimaatdebat dinsdagavond 22 mei in het Scheikundegebouw in Wageningen. En dat terwijl de Volkskrant juist de discussie op poten had gezet om het onderwerp uit het wereldje van deskundologen te trekken.

De Volkskrant kwam naar Wageningen voor een discussie over concrete oplossingen voor het oprukkende water, omdat haar lezers zich zorgen maken over het stijgende zeewaterpeil en de toenemende regenval. De krant had de bestuursleden van Aktief Slip, de studievereniging van Environmental Sciences van Wageningen Universiteit, gevraagd of zij op de voorste rij wilden zitten bij een debat over klimaatverandering en de noodzakelijke aanpassingen in het Nederlandse landschap.
Voorgestelde oplossingen waren onder meer een klimaatmachine van kunstenaar Ton Matton en drijvende huizen van Ties Rijcken van de TU Delft. Inleider Dirk Sijmons, rijksadviseur voor het landschap, ziet delta-branding als uitgangspunt voor de inrichting van Nederland. Volgens Sijmons moet Nederland toewerken naar een landschap waarin de delta een attractie is voor toeristen: watersteden met superdijken voorzien van een overvloed aan kunstzinnige windmolens en natuur. ‘We moeten laten zien dat we het goed voor elkaar hebben.’
Kunstenaar Ton Matton gelooft niet dat het mogelijk is om zoiets groots op te zetten, vooral omdat dit zoveel tijd kost dat tegen de tijd dat de superdijken er liggen het klimaat het landschap misschien al weer heeft veranderd in een woestijn. Hij vertrouwt liever op individueel handelen. ‘Ik wil een ultiem adaptieve wereld. Dit kan door allemaal iets te doen. Plant een boom in de achtertuin. Misschien helpt het, misschien niet.’
De zaal reageert sceptisch op deze oplossing. ‘In Rotterdam beseffen ze echt niet dat de stad zomaar kan onderlopen’, zegt Jan Smits van waterschap Hollandse Delta. ‘We moeten hen hier meer bewust van gaan maken. Invulling van de ruimte komt dan vanzelf wel.’ Matton reageert fel. ‘Als we het over bewustwording gaan hebben, stap ik nu op. Iedereen is er toch van bewust, anders zaten we hier toch niet?’
Rumoer klinkt van de voorste banken met Aktief Slip en aanhang. ‘Kijk nou naar dit publiek’, zegt student Jasper, de collegezaal rondkijkend die hoogstens voor een kwart gevuld is. ‘Dit is toch niet representatief voor de Rotterdamse inwoners? Ik zie overwegend oude mannen in grijze pakken.’ Terwijl Jasper goedkeurende knikjes krijgt van enkele studiegenoten, lijken de mannelijke veertigplussers de opmerking te negeren.
Na een ongemakkelijk moment praten ze al snel weer verder over de hoe-vraag. Mysterieuze klimaatmachines, gegraven rivieren en drijvende woningen blijven onaangeroerd, tot teleurstelling van Aktief Slip. ‘Ik had meer een discussie verwacht over concrete oplossingen zoals wat we kunnen doen met het boerenland dat in de toekomst vrijkomt, juist omdat de Volkskrant dat benadrukte’, zegt Jasper. ‘Want dat leeft onder de bevolking. Nu gaat het toch weer om beleid. Jammer.’