Nieuws - 27 juni 2013

Volgend jaar nog lenen en OV?

tekst:
Romy Appelman

Het regeerakkoord van oktober 2012 was helder: de OV-kaart wordt een kortingskaart en de stufi wordt vervangen door een sociaal leenstelsel.

Aan minister Jet Bussemaker de schone taak om dit beleid uit te voeren. Maar het klusje lijkt nog niet zo makkelijk geklaard. Hoe staat het nu met deze dossiers?
Sociaal leenstelsel
>> Plan: De basisbeurs wordt afgeschaft en vervangen door een sociaal leenstelsel  voor master en bachelor. Studenten gaan er ruim 3200 euro per jaar op achteruit, die na de studie moet worden terugbetaald. De aanvullende beurs blijft wel een gift.
>> Kritiek: De Landelijke Studentenvakbond is bang dat meer mensen zullen afzien van hun studie als het zo veel kost. Ook vreest de bond dat studenten meer tijd zullen besteden aan een bijbaan, wat het onderwijs niet ten goede komt.
>> Status: De minister heeft haar plannen bijgesteld: het leenstelsel voor bachelorstudenten wordt verschoven met één jaar naar 2015, die voor de masterstudenten moet wel per 2014 ingaan. Om het leenstelsel ingevoerd te krijgen, kijkt Bussemaker met een schuin oog naar D66 en Groenlinks. In de Eerste Kamer heeft de coalitie namelijk geen meerderheid. De twee partijen moeten dan echter wel gepaaid worden. Zo wil GroenLInks de OV-kaart behouden, terwijl D66 vraagt om al het bespaarde geld naar het hoger onderwijs terug te sluizen. Wordt vervolgd.
Ov-studentenkaart
>> Plan: De OV-studentenkaart wordt afgeschaft en vervangen door een kortingskaart per 2016.
>> Kritiek: Reizen met het openbaar vervoer is duur. Studenten zullen er eerder voor kiezen om dichtbij huis te studeren terwijl dit misschien niet hun eerste keuze is. Meer studenten zullen op kamers willen, terwijl er al een groot kamertekort is.
>> Status: Dit plan ziet er het meest wankel uit. Er zijn sterke geruchten dat de afschaffing van de OV-kaart niet doorgaat, maar de minister laat niks los. Het behoud van de OV-kaart zou wisselgeld zijn voor het doorgaan van het sociaal leenstelsel. Bovendien is er zoveel geld met de OV-kaart gemoeid, dat de NS een enorme klap krijgt na afschaffing . Ook in deze zaak geldt: wordt vervolgd.