Nieuws - 1 januari 1970

Voldoende werk voor natuurbeheerders

Voldoende werk voor natuurbeheerders

Voldoende werk voor natuurbeheerders

Dit studiejaar verdubbelde het aantal studenten dat zich inschreef voor de opleiding Bos- en natuurbeheer, terwijl het totaal aantal eerstejaars aan de LUW daalde. De studie Bosbouw trok al jaren ruim dertig eerstejaars, maar dit jaar schreven zeventig studenten zich in. De vooraanmeldingen voor komend studiejaar wijzen erop dat dit aantal op zijn minst geëvenaard zal worden

Vorig jaar konden we voor het eerst onze nieuwe naam gebruiken in de voorlichting aan scholieren, zo verklaart studiecoördinator ir Beatrix van Baren de plotselinge groei. Al in 1995 veranderde de opleiding van een vierjarige bosbouwstudie in een vijfjarige studie, waarvoor de leerstoelgroep Natuurbeheer een groot aantal vakken verzorgt. Maar de nieuwe naam moest eerst goedgekeurd worden door het centrale opleidingsregister en daar gaat twee jaar overheen.

Over de toekomstige arbeidsmarkt voor de studenten Bos- en natuurbeheer maakt Van Baren zich geen zorgen. Ik verwacht een groei van het aantal banen bij het beheer van agrarische landschappen en het weidevogelbeheer.

Ook dr Han Olff, voorzitter van de opleidingscommissie, verwacht dat veel afgestudeerden terecht kunnen bij grote natuurontwikkelingsprojecten. De studie is in 1995 sterk van karakter veranderd. De studie legt meer nadruk op de maatschappelijke kanten van bos- en natuurbeheer, en dat blijkt een succes. De bedrijfskundige kant, de kosten, de juridische kant, de planologie en de wisselwerking tussen natuurbeheer en recreatie zijn onderdelen van de studie waar veel interesse voor is.

En er is ook een markt voor, vervolgt Olff. Deze mensen komen nauwelijks in het fundamentele wetenschappelijk onderzoek terecht, ze worden minder vaak aio of oio dan de gemiddelde LUW-student. Maar ze kunnen prima terecht bij overheidsdiensten, natuurbeschermingsorganisaties of ingenieursbureaus. De huidige natuurontwikkeling in de uiterwaarden is bijvoorbeeld een gigantische operatie, waar grote behoefte bestaat aan breed opgeleide mensen.

Ik denk dat de naam Bosbouw in het verleden toch een hoop mensen heeft afgestoten, stelt Van Baren. Bos- en natuurbeheer klinkt veel interessanter. Ik heb op de meeloopdag voor vwo'ers vorige week speciaal gevraagd naar het waarom van de interesse. Er zijn echt scholieren die dan zeggen: Bos- en natuurbeheer klinkt zo lekker. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk een naam, een eerste indruk, is voor mensen die zich aan het oriënteren zijn. Bij de naam Bosbouw zag je toch ouderwetse beelden voor je van houtproductie. Maar het werkveld is veranderd; Staatsbosbeheer beheert tegenwoordig naast bos ook natuurterreinen. M.B