Nieuws - 7 januari 2016

Voldoende kamers tot 2018

tekst:
Roelof Kleis

De komende jaren is er in Wageningen geen kamernood onder studenten. Dat blijkt uit de jongste berekeningen van de gemeente, Idealis en Wageningen UR.

Het wordt steeds drukker op de campus. De groei van de studentenaantallen zet nog zeker een aantal jaren door. Wageningen UR verwacht dat er de komende vijf jaar nog 2500 studenten bij komen. In 2020 telt de universiteit dan 12.500 studenten. Dat is iets meer dan de vorige prognose uit 2014. De toename wordt vooral toegeschreven  aan de instroom van buitenlandse studenten en het aanzuigende effect van MOOC’s.

Niet al die nieuwe studenten hebben kamers nodig. De komende vijf jaar moeten er 1200 kamers bijkomen. Dat is voor de helft van de voorspelde groei van het aantal studenten. Dat levert vooralsnog geen problemen op, is de inschatting van de betrokkenen. Tekorten ontstaan pas over drie of vier jaar, al naar gelang bestaande locaties voor tijdelijke huisvesting (Haarweg, Plantsoen, Beringhem) worden verlengd of niet.

Aan permanente huisvesting staan de komende jaren Campus Plaza, het terrein van de voormalige garage Kirpestein en Diedenoort op het programma. In totaal levert dat 887 kamers op. Daarnaast komen er geleidelijk zo’n 300 kamers vrij door het vertrek van VHL uit Wageningen. Al met al is daarmee de komende drie jaar de vraag naar kamers wel gedekt.

Het plaatje ziet er niettemin anders uit als de tijdelijke huisvestingslocaties niet worden
verlengd. In dat geval worden tekorten voorzien die in 2020 op kunnen lopen tot bijna duizend kamers. Het verlengen van de tijdelijke vergunningen is daarmee een belangrijk middel om eventuele kamernood te lenigen. Los daarvan willen burgemeester en wethouders samen met Wageningen UR op zoek naar nieuwe plekken voor studentenhuisvesting. Het resultaat van die zoektocht wordt nog voor de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd.

Lees ook: