Nieuws - 21 februari 2017

Vogels kijken in de bibliotheek

tekst:
Roelof Kleis

Vogelaars zijn het liefst naar buiten. De tentoonstelling Birding Wageningen in de bibliotheek van Forum laat zien dat er ook binnen van alles te ontdekken valt.

(Foto: Koninklijke Bibliotheek)
De afdeling Speciale Collecties heeft in de loop der tijden een behoorlijke collectie vogelboeken in haar bezit gekregen. Door schenkingen bijvoorbeeld, legt conservator Liesbeth Missel uit. Maar ook door actief te
verzamelen. ‘Bij het ontstaan van het academisch onderwijs vond men het belangrijk om een volwaardige universitaire collectie op te bouwen. Er werd dus breed geacquireerd.’

Dat de collectie verrassend veel vogelboeken telt, komt daarnaast door de voorlopers van Alterra. Bij de fusie van instellingen als IBN, RIN en het Rivon verhuisden de collecties mee. Dat leverde de bibliotheek een grote collectie vogelboeken en veldgidsen op. Missel wijst daarnaast op het werk van Arnold van Pelt Lechner, een van de eerste bibliothecarissen van wat later de universiteit zou worden. Lechner was een groot vogelliefhebber en oöloog (eikundige).

Vogelwerkgroep
De aanleiding om de vogelboeken nu uit de opslag te halen, is de Vogelwerkgroep Wageningen, de plaatselijke afdeling van de KNNV. Leden van de 70-jarige club waren vorig jaar bij Missel op bezoek om het origineel van De Nederlandsche Vogelen te zien, een beroemde serie boeken uit de 18-de eeuw. De club was verrast over de grote collectie vogelboeken in Forum. Min of meer op verzoek maakte Missel daarop de tentoonstelling.

Van Pelt Lechner.oologica.jpg

Het genoemde topstuk van Nozeman en Sepp (vijf delen, 1770-1829) is uiteraard prominent aanwezig. Evenals de facimile uitgave daarvan die twee jaar terug werd uitgegeven. De tentoonstelling geeft verder een overzicht van de vogelstudie van de oudheid tot nu en de weergave daarvan in boeken. Uit onze eeuw is er onder meer aandacht voor de kievit. Afgelopen jaar was het jaar van de kievit.

O
öloog
Speciale aandacht is er voor genoemde bibliothecaris Van Pelt Lechner. De bibliothecaris was een autoriteit op het gebied van de oölogie. Van zijn hand is het standaardwerk Oölogica Neerlandica, de eieren der in Nederland broedende vogels. Het tweedelige werk (1910-1913) toont kleurenfoto’s van in totaal 617 eieren van alle 159 op dat moment in ons land broedende vogels. Van Pelt was van 1899-1913 bibliothecaris van de voorloper van de universiteit.

De tentoonstelling in Forum loopt nog tot 20 maart. Komende donderdag 23 februari tijdens de lunchpauze (12.15-12.45 uur) geeft Missel een rondleiding.