Nieuws - 27 januari 2011

Vogels eten alleen in winter biologisch

Intensieve landbouw funest voor boerenlandvogels. Meer akkerranden nodig voor rijker vogelmenu.Voor vogels hoeven biologische bedrijven niet zo. Tenminste niet in de zomer. In de winter is een ander verhaal: dan zitten ze bij voorkeur juist wel op biologische bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek waar Flavia Geiger afgelopen week op promoveerde. Geiger onderzocht het effect van de intensivering van de landbouw op boerenlandvogels in acht verschillende landen in Europa. Daarbij keek ze onder meer naar de verschillen tussen gangbare en biologische bedrijven. Dat intensivering funest is voor vogels die broeden op boerenland is bekend. Dat blijkt ook zonneklaar uit de studie van Geiger. Maar wat de vogels betreft is biologisch beheer in de zomer geen pre. En dat is wel opmerkelijk. Biologische bedrijfsvoering en agrarisch natuurbeheer zijn de belangrijkste wapens om de effecten van intensivering tegen te gaan. Geiger trof evenwel op biologische bedrijven niet meer vogels aan dan op gangbare bedrijven. Geiger zoekt de verklaring in de gewaskeuze van de bedrijven. Verschillende vogels hebben een voorkeur voor bepaalde gewassen.. Daarnaast ondervinden vogels op biologische bedrijven vaak meer verstoring door de mechanische manier van onkruidbestrijding.'  
Maar in de winter slaat de weegschaal wel positief door naar de biologische bedrijfsvoering. In open agrarische landschappen vind je in de winter aanzienlijk meer vogels en meer soorten vogels op biologische bedrijven. Dat komt omdat daar meer eten (onkruiden en onkruidzaden) te vinden is.