Nieuws - 1 januari 1970

Vogelpest ook ramp voor onderzoeker

Vogelpest ook ramp voor onderzoeker


Ganzen leveren problemen voor proefbedrijf De Ossekampen

De vogelpest voor PhD-studente Nicol Heuermann van de leerstoelgroep
Natuurbeheer een ramp. De graasproeven die zij doet met Canadese ganzen op
proefboerderij De Ossekampen liggen stil, en het blijft onzeker of de
ganzen moeten worden afgemaakt. Door de ganzen ligt ook de hele
bedrijfsvoering van de proefboerderij overhoop. Een oplossing is nog niet
in zicht.
Biologe Heuermann zit helemaal klem door de vogelpest. Sinds anderhalf jaar
doet ze onderzoek naar het graasgedrag van groepen Canadese ganzen, om te
bepalen wat het effect is van de grootte van het dier op het graasgedrag.
De Canadese gans is hier bijzonder geschikt voor, omdat er ondersoorten
bestaan die in gewicht variƫren van anderhalf tot zes kilo. Heuermann
gebruikte voor haar onderzoek de weide van De Ossekampen, maar sinds de
vogelpest zitten de ganzen binnen in de stallen. Het onderzoek ligt bijkans
stil. Heuermann houdt zich bezig door oude data uit te werken en met
observaties van het graasgedrag aan grasplaggen.
De ganzen hoeven van het ministerie van LNV niet geruimd te worden, maar de
toekomst blijft onzeker, vertelt Heuermann. Als de vogelpest voorbij is
zullen ze nog getest moeten worden op virussen. Mochten ze daar positief
uit komen, dan zullen ze alsnog worden afgemaakt.
Bijkomende onzekerheid is dat de ganzen van Heuermann een zware wissel
trekken op de bedrijfsvoering van De Ossekampen. Het rundveeproefbedrijf
ligt midden in Vogelpest-gebied, en wordt door de ganzen van Heuermann door
het ministerie van LNV aangemerkt als gemengd bedrijf, met alle restricties
van dien. Mest mag niet worden uitgereden, dieren mogen niet worden
vervoerd, practica gaan niet door, en het opstarten van nieuwe proeven is
onmogelijk. Dat kost geld. Volgens Ettema brengen de extra maatregelen
kosten met zich mee voor opslag en dergelijke, en loopt het proefbedrijf
inkomsten uit nieuwe experimenten mis.
Voorlopig worden de extra kosten die De Ossekampen maakt gedragen door de
kenniseenheid Dierwetenschappen. Vice-voorzitter dr Egbert Egberts van de
kenniseenheid weet echter nog niet hoe het verder moet. De ganzen kunnen nu
niet geruimd worden, omdat dat niet wordt toegestaan door wetgeving op het
gebied van proefdieren. Bij het ministerie de hand ophouden vindt Egberts
ook geen oplossing. ,,Het is raar dat, als wij willen dat de dieren blijven
zitten, we aan LNV vragen om geld.'' Egberts hoopt er samen met de
leerstoelgroep Natuurbeheer uit te komen. ,,Daar ligt op zijn minst een
medeverantwoordelijkheid.'' |
M.W.