Nieuws - 1 januari 1970

Vogelpest bedreigt waardevolle proefdieren

Vogelpest bedreigt waardevolle proefdieren

Vogelpest bedreigt waardevolle proefdieren


De vogelpest heeft de Wageningse proefaccommodaties De Haar en de
Ossenkampen gevaarlijk dicht genaderd, op iets meer dan een kilometer
afstand. In de stallen bevinden zich voor wetenschappelijk onderzoek
waardevolle dieren, waaronder 36 zeldzame Canadese ganzen en zo’n duizend
kippen, die voortkomen uit een aantal generaties lang fokprogramma, waarmee
afweer tegen ziekten worden onderzocht.

,,Als de kippen moeten worden afgemaakt, zou dat een absolute ramp zijn.
Meer dan twintig jaar werk kan je dan weggooien.’’ Dat zegt dr Egbert
Egberts, adjunct-directeur van het departement Dierwetenschappen. Eind
jaren zeventig is begonnen met het kippenfokprogramma. De kippen zijn
speciaal geselecteerd op diverse genen die de weerstand tegen ziekten
bepalen. ,,Dit soort werk is van groot belang voor de Nederlandse pluimvee-
industrie. Onze resultaten geven aan op welke eigenschappen pluimveehouders
zich moeten richten bij het fokken, om zo de vlees- en eierproductie verder
te optimaliseren.’’
De kippen zijn ook niet een-twee-drie te vervangen, zegt Egberts. Er zijn
weinig andere universiteiten met een soortgelijk langdurig fokprogramma,
waar geen genetische modificatie aan te pas is gekomen.
Naast de kippen krijgen onder meer een aantal lachduiven en Canadese ganzen
het heet onder de voeten. De lachduiven zijn volgens het hoofd van de
proefaccommodaties ing. Peter Mekking niet erg bijzonder en ‘vervangbaar’,
maar de ganzen zijn van een zeldzaam ras. Ze zijn het onderzoeksobject van
de sectie Natuurbeheer.
Wageningen Universiteit heeft bij het Ministerie van LNV ontheffing
aangevraagd voor het ruimen van de proefdieren, in het geval dat de
vogelpest verder oprukt en de proefaccommodaties binnen een straal van 1
kilometer rondom een besmettingsgeval komen te liggen. Deze grens wordt
door LNV gehanteerd voor al of niet doodmaken van pluimvee in de Gelderse
Vallei. De proefaccommodaties liggen op dit moment net buiten een 1
kilometer-gebied, rondom een besmettingsgeval in het wat noordelijker
gelegen gebied ‘De Kraats’.
Dr Sip van Wieren, onderzoeker bij de sectie Natuurbeheer, betreurt dat het
experimenteel ecologisch onderzoek nu weer vertraging oploopt, net zoals
tijdens de MKZ-crisis, maar hij heeft reden tot optimisme: ,,LNV heeft ons
telefonisch te kennen gegeven dat de ganzen een uitzonderingspositie
krijgen omdat het hier gaat om een aantal zeldzame rassen, die een
bijzondere internationale beschermingstatus genieten. Daar ben ik blij mee
want het is een onvervangbaar stelletje.’’ De beslissing om de ganzen te
sparen is echter nog niet formeel. Een veterinair van de Rijksdienst voor
Vee en Vlees (RVV) komt ook nog de dieren controleren op eventuele
besmetting.
Voor de duizend kippen ziet het er minder rooskleurig uit; ze behoren niet
tot een zeldzaam ras dat een uitzonderingspositie rechtvaardigt volgens het
protocol van LNV inzake de vogelpest. Of de onderzoekers bang zijn voor een
plotseling bezoek van een RVV-ruimingsdienst nu de vogelpest zo dichtbij
is? Egberts: ,,Daar zijn we altijd bang voor. Maar wat kunnen we doen? Je
kan niets uitrichten tegen uitbraken zoals vogelpest of MKZ. Het enige wat
we kunnen doen is hele strenge hygiënemaatregelen nemen om de insleep van
ziektekiemen te voorkomen. Alleen dierenverzorgers en een enkele
onderzoeker mogen bij de dieren komen, na een grondige douche en omkleden.
En alle kippen, ganzen en duiven blijven binnen.’’ |
H.B.