Nieuws - 29 mei 2008

Vogel-DNA verandert langzaam

Het erfelijk materiaal van vogels verandert veel minder snel dan dat van zoogdieren. De overeenkomsten tussen vogels zijn daardoor zo groot dat je aan de hand van het genoom van de kip al aardig kan voorspellen waar je bepaalde eigenschappen kunt vinden bij andere vogels.

nieuws_2223.jpg
Dat blijkt uit internationaal onderzoek waaraan prof. Martien Groenen en dr. Richard Crooijmans van de leerstoelgroep Fokkerij en genetica hebben meegewerkt. De onderzoekers hebben daarover gepubliceerd in BMC Genomics.
In het onderzoek is vastgesteld dat een chromosoom van de kip in de kalkoen terug te vinden is als twee chromosomen. Ergens in de evolutie is er een breuk opgetreden in een van de chromosomen bij de voorlopers van de kalkoen. De onderzoekers hebben ook kunnen reconstrueren waar die breuk ongeveer in het chromosoom moet hebben plaatsgehad. Bij de kip is juist een chromosoom gevonden dat waarschijnlijk is ontstaan door de fusie van twee chromosomen.
De belangrijkste conclusie, zegt Groenen, is dat de genomen van de kip en de kalkoen heel erg op elkaar lijken. ‘Veel meer dan bij zoogdieren het geval is. Waarom dat zo is, daar hebben we nog geen verklaring voor. Maar een voordeel is wel dat we het modelgenoom van de kip, dat we in kaart hebben gebracht, nu bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor onderzoek aan het genoom van de kalkoen of de eend. Je hebt al een globale indruk waar je bepaalde eigenschappen kunt vinden.’