Nieuws - 6 oktober 2016

‘Voeg Business en Science Park bij campus’

tekst:
Roelof Kleis

Het Business en Science Park Wageningen (BSPW) moet onderdeel worden van Wageningen Campus. Dat concludeert Holland Food Ventures in een visiestudie over de toekomst van het bedrijventerrein aan de westkant van Wageningen. Maar Wageningen University & Research wil zo ver niet gaan.

Op Business en Science Park Wageningen is onder meer biotechnologiebedrijf KeyGene gevestigd. Foto Guy Ackermans

Het BSPW (voorheen Agro Business Park) zit in een neerwaartse spiraal. Er is aanzienlijke leegstand, de beschikbare ruimte sluit niet aan op wat de markt vraagt en het ontbreekt aan een toekomstvisie. Het BSWP heeft bovendien sterke concurrentie van bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra op de campus. Op initiatief van de gemeente is Holland Food Ventures met alle betrokkenen om de tafel gaan zitten om een oplossing te bedenken.

Die ligt volgens HFV voor de hand: maak er één campus van met één organisatie die verantwoordelijk is voor de positionering, strategie en de ontwikkeling van bedrijvigheid. Dat is ook goed voor de doorontwikkeling van de campus. Het park zal dan Campus-West gaan heten, de huidige campus wordt Campus-Oost.

Petra Caessens, manager campusontwikkeling bij WUR, is voor een nauwere samenwerking om Wageningen beter te positioneren als vestigingsplaats voor (nieuwe) bedrijven. ‘Maar het opzetten van één organisatie voor beide parken is een stap te ver. Daarmee zou WUR de directe zeggenschap over een deel van de eigen campus opgeven. Dat zie ik niet gebeuren.’ Een Campus-Oost zit er volgens Caessens ook niet in. ‘Het is mogelijk dat BSPW Campus-West gaat heten, maar dat betekent niet automatisch dat het hier dan Campus-Oost wordt. We blijven gewoon Wageningen Campus heten.’ Een betere samenwerking moet volgens haar ook mogelijk zijn zonder een vergaande fusie.

BSPW is in de jaren tachtig van de vorige eeuw – mede door WUR – opgezet om de Wageningse kennis te vermarkten. Dat is nooit uit de verf gekomen. Starters vanuit WUR zitten er nauwelijks en de binding met de campus is volgens het rapport vrijwel nihil. De komst van Plus Ultra op de campus heeft een deel van de bedrijven van het BSPW weggetrokken.