Organisatie - 19 juni 2008

Voedselprijzen

In Resource 34 van 12 juni stond een interview met mij over een LEI-notitie over de gestegen voedselprijzen. Ik stelde daarin dat de invloed van biobrandstoffen teveel werd gerelativeerd en dat de invloed van recente landbouwbeleidshervormingen onderbelicht werd. Maar de bewoording die ik gebruikte kan de indruk wekken dat het LEI bewust zijn oren naar LNV of commerciƫle belangen van de Wageningen UR heeft laten hangen. Dat wil ik rechtzetten. Ik heb geen reden om te betwijfelen dat de LEI-onderzoekers gewoon hebben opgeschreven wat zij zien als de uitkomst van hun analyse.

Re:ageer