Nieuws - 22 mei 2008

Voedselfabrikant in crisis moet expertise tonen

De schakel in de voedselketen waar consumenten hun vertrouwen in de voedselveiligheid vooral op baseren, is niet de landbouw, niet de overheid, niet de retail, maar de voedingsindustrie. Dat schrijven Wageningse consumentenwetenschappers binnenkort in Appetite.

Het aio-project van drs. Janneke de Jonge van de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag is bedoeld om preciezer dan ooit in kaart te brengen hoe het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van hun voedsel nu precies in elkaar steekt. Daarvoor analyseerde De Jonge de gegevens van een kleine drieduizend consumenten, die waren verzameld door marktonderzoeksbureau GfK.
Zo ontdekte De Jonge niet alleen dat de voedingsindustrie van alle ketenpartijen het zwaarste stempel drukt op het idee van de voedselveiligheid, maar ook welke eigenschappen van de partijen consumenten het meest belangrijk vinden.
‘Voor de keten als geheel vinden consumenten vooral de zorg voor het welzijn de belangrijkste eigenschap’, zegt de aio. ‘Maar als het alleen om de overheid gaat, dan vinden consumenten dat de overheid vooral geen informatie achter moet houden, en transparant moet zijn. Als het gaat om levensmiddelenfabrikanten, dan baseren consumenten hun vertrouwen niet alleen op de zorg van de bedrijven voor het welzijn van de consumenten, maar ook voor de expertise en de competentie die bedrijven bezitten. Bedrijven moeten in tijden van crisis dus laten zien dat ze deskundig zijn en hun zaken op orde hebben.’