Nieuws - 11 januari 2017

Voedsel is hot in Den Haag

tekst:
Albert Sikkema

Veel politieke partijen willen een minister van Voedsel in het nieuwe kabinet. Dat bleek tijdens het Nieuwjaarscafé van Schuttelaar & Partners in Den Haag op 10 januari.

<foto: Schuttelaar & Partners>

PvdA, CDA en ChristenUnie zijn sterke voorstanders van een ministerie van Voedsel, maar tijdens de discussie hierover in Nieuwspoort schaarden ook SP en D66 zich achter dat plan. De vijf partijen willen dat het volgende kabinet met een integrale voedselagenda komt, waarin landbouw, gezondheidszorg (denk aan obesitas), natuur en milieu, dierenwelzijn en een goede inkomstenverdeling in de voedselketens een rol spelen. Dat kan het beste in een nieuw ministerie, vinden ze. Van de aanwezige partijen waren alleen de VVD en GroenLinks tegen zo’n ministerie.

Voedselwethouder
Ook Leon Meijer, de eerste en tot nu toe enige voedselwethouder van Nederland, pleitte voor een samenhangend voedselbeleid. De Edese wethouder (ChristenUnie) presenteerde een boer uit zijn gemeente, studenten van een koksopleiding, een ziekenhuis dat speciale herstelmaaltijden aanbood om de zorgkosten te drukken en een basisschool die kinderen een moestuintje liet bijhouden als voedseleducatie. Allemaal elementen van voedselbeleid, vond Meijer. ‘We moeten afscheid nemen van de verkokerde overheid en met moderne oplossingen komen’, vond de wethouder. ‘Daarom hebben we een nieuw ministerie nodig voor uitvoering van een samenhangende voedselagenda.’

Overgewicht
Ook de gemeente Amsterdam heeft al een soort voedselbeleid, meldde wethouder Eric van der Burg (VVD). De hoofdstad investeert in voedselonderzoek, in gezonde voeding op scholen en in actieplannen in wijken met veel overgewicht, zegt Van der Burg. Hij meldde dat de VVD tegen een suiker- en vettaks is, maar dat hij het oneens is met dit partijstandpunt.  Om obesitas te bestrijden, zijn voorlichting en keurmerken in de praktijk onvoldoende, omdat veel mensen onbewust consumeren, vond de liberale zorgwethouder. We moeten dus wettelijk voorschrijven dat er minder suiker in frisdrank moet.

Kringloop
Ondertussen hebben de politieke partijen uiteenlopende opvattingen over hun ideale voedselproductie, uiteenlopend van grootschalige productie voor wereldmarkten tot biologische productie van streekproducten. Waar iedereen het wel over eens lijkt te zijn, is dat we toe moeten naar gesloten kringlopen van voedsel. Zo’n kringloopsysteem is nodig om voldoende voedsel te blijven produceren met minder grond, verspilling, broeikasgassen en milieuvervuiling, waarbij de mestafzet is gegarandeerd, betoogde Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group. We moeten snel investeren in een klimaat-neutrale landbouw in Nederland, vond Scholten, anders hebben we over 10 jaar onvoldoende moderne kringloopboeren. ‘Dat vergt radicaal omdenken.’