Nieuws - 23 juni 2005

Voedingsonderzoek van A&F naar Nizo

Het instituut Agrotechnology & Food Innovations gaat waarschijnlijk een deel van zijn voedingsonderzoek overdragen aan Nizo Food Research in Ede. Het betrokken personeel blijft nog een jaar in dienst bij Wageningen UR en wordt gedetacheerd bij Nizo. Binnen een jaar besluit Nizo welke medewerkers het wil overnemen.

Van de business unit Food Quality blijven onder andere het Restaurant van de Toekomst, sensorisch onderzoek en allergieonderzoek bij Wageningen UR. Microbiologie, milde scheidings- en conserveringstechnieken, en producttechnologie verhuizen naar Ede.
Nizo neemt verder de apparatuur, en alle licenties en octrooien over van de afdelingen die overgaan. Wageningen UR belooft de komende vijf jaar niet te concurreren met Nizo op de gebieden die worden overgedragen. In ruil voor de overdracht krijgen personeelsleden van A&F een voorkeursbehandeling bij vacatures. Bovendien nemen Nizo en Wageningen UR zich voor om nauwer te gaan samenwerken. Een stuurgroep met vertegenwoordigers van Nizo en de universiteit, moet ervoor zorgen dat de bestaande samenwerking verder wordt uitgebreid.
De overeenkomst tussen Nizo en Wageningen UR is nog niet formeel bekrachtigd. Daarvoor is eerst nodig dat de ondernemingsraad van A&F instemt met een voorstel om de business unit Food Quality op te heffen. Pas als de besprekingen met de OR zijn afgerond kan een definitief akkoord worden getekend.
Volgens woordvoerder Simon Vink ziet de raad van bestuur geen levensvatbare toekomst voor Food Quality. De groep is te klein om te overleven op de moeilijke markt. 'De afgelopen jaren zijn verliezen geleden, en ook dit jaar duikt de business unit in de rode cijfers. Een sanering is onvermijdelijk. Daarom heeft de raad van bestuur besloten om een deel van de activiteiten onder te brengen bij andere delen van Wageningen UR. Voor een ander deel hebben wij afspraken gemaakt met Nizo. Voor het personeel biedt dat de mogelijkheid om door te gaan bij dat instituut. Wij hopen dat ze die kans grijpen.'
De afspraken over het vermijden van concurrentie gelden volgens Vink niet voor bestaand onderzoek van de universiteit en andere kenniseenheden. 'Volgens de raad van bestuur hebben wij het alleen over het onderzoek van onderdelen van A&F. Onderzoek dat plaatsvindt bij de universiteit of andere onderdelen van Wageningen UR maken geen deel uit van de afspraak.' De ondernemingsraad van A&F heeft de plannen nog niet besproken, en wil daarom nog geen commentaar geven. / KV