Student - 19 april 2007

Vlinderwandeling zonder vlinders

Marchje Pronk, derdejaars Bos- en Natuurbeheer op Van Hall Larenstein in Velp, loopt stage bij de Vlinderstichting. Voor haar was het letterlijk stage lópen, want ze probeerde vijfentwintig vlinderwandeltochten uit.

643_nieuws.jpg
‘Ik draai sinds februari mee bij de afdeling communicatie en voorlichting van de Vlinderstichting. Ik wilde heel graag daar stagelopen omdat ik sinds vorig jaar heel erg geïnteresseerd ben in vlinders. We waren met de opleiding op excursie naar het Engelse New Forest en er was een student mee die heel veel van vlinders wist. Dat is wel een beetje overgeslagen op mij.
Maar ik begon mijn stage in februari, dus er was niet veel veldwerk te doen. Daarom ben ik iets met communicatie gaan doen. Eerst heb ik het jaarverslag geschreven. Dat klinkt saai, maar het is een heel leuk toegankelijk jaarverslag geworden met korte stukjes en veel foto’s. Dat komt binnenkort op de website en in het blad Vlinders.
Daarna heb ik gewerkt aan een boekje met vlinderwandelingen dat volgend jaar uitkomt in het kader van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vlinderstichting. Ik moest alle wandelingen gaan kiezen. De deskundigen hier hebben eerst gebieden aangewezen met veel vlinders en libellen, toen heb ik gezocht naar bestaande wandelroutes in die gebieden. Bijna alle gebieden heb ik zelf verkend.
Mijn stage bestond dus voor een groot deel uit het lopen van die routes om te kijken of ze een beetje afwisselend waren en goed begaanbaar. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik heb heel veel nieuwe gebieden leren kennen. Ik kom zelf uit het noorden van het land, maar heb nu bijvoorbeeld veel duingebieden in Zuid- en Noord-Holland bezocht. Ik kon zelf een beetje bepalen wanneer ik daarheen ging. Met regen was ik binnen aan het werk, als de zon scheen ging lekker naar het strand en de duinen.
Er was alleen één nadeel: toen ik de routes moest nalopen waren er nog geen vlinders. Dus ik kon daar niet echt over oordelen. Toch heb ik wel veel geleerd over vlinders. Door het jaarverslag natuurlijk, maar ook wel door de informatie die ik kreeg over de vlinderrijke gebieden en door alles wat je meekrijgt van de andere dingen die hier gebeuren.
En ik heb veel geleerd over communicatie. Ik vind dat wel iets heel belangrijks dat je op school niet zo meekrijgt. En het is leuk dat er nu een boekje uitkomt dat ik zelf gemaakt heb. Na mijn stage wil ik nog een paar wandelingen uit het boekje doen. Er staat bijvoorbeeld een mooie wandeling in bij de Sint Pietersberg, daar wil ik nog wel eens een kijkje nemen. In het vlinderseizoen.’