Nieuws - 1 januari 1970

Vliegveld Valkenburg

Vliegveld Valkenburg


Het marinevliegveld Valkenburg bij Wassenaar en Leiden, bekend als
landingsplaats voor de koninklijke familie en het kabinet, wordt gesloten.
Dat heeft minister van defensie Henk Kamp besloten. Met het nieuws ontspon
zich in het gebied direct een discussie over de toekomst van het stuk
grond. Als bouwgrond is het 360 hectare grote vliegveld een half miljard
euro waard, en de wens om te bouwen leeft zowel bij kleinere gemeentes
Wassenaar, Valkenburg en Katwijk als bij grote broer Leiden.
In 2001 was het vliegveld ook al onderwerp van zulke discussies. Alterra
deed toen onderzoek naar de ecologische waarde van het vliegveld, waaruit
bleek dat het vliegveld een belangrijke ecologische verbindingszone is
tussen de duinen en het groene hart voor hermelijnen, vossen, bunzings en
veldmuizen, en dat er qua flora veel mogelijk was. Speelt die waarde nu nog
een rol?

René Henkens, Alterra-onderzoeker die de ecologie rond vliegveld Valkenburg
onderzocht:

,,Ik moet ver in mijn geheugen graven. Het is naar mijn weten de laatste
ecologische verbinding tussen de duinen en het groene hart. Via Wassenaar
heb je ook nog wel een verbinding, maar die loopt door allemaal tuinen. Het
is best een bijzonder gebied, waar een bepaald maaibeheer wordt toegepast,
waardoor de vegetatie steeds interessanter begint te worden. Daarnaast is
er natuurlijk de rust. Er stijgen of landen alleen vliegtuigen, en daar
hebben dieren weinig last van. Er zijn bijvoorbeeld geen mensen die er
wandelen of hun hond uitlaten. Je ziet op het vliegveld ook wulpen broeden.
Dat is best bijzonder, want in de duinen zie je die nauwelijks meer, al heb
ik daar geen cijfers over.
De ecologische waarde is niet in geld uit te drukken. En of die verdwijnt
als er wordt gebouwd, weet ik niet. In hoeverre woningbouw een reden is om
op het vliegveld te bouwen is een vraag voor de politiek. Maar als je de
woningbouwbelangen afzet tegen de ecologie weet je in Nederland meestal wel
hoe het balletje gaat rollen. We leven nu eenmaal in een drukbevolkt
landje.
Een woonwijk hoeft niet per se heel slecht te zijn voor de natuur. Het ligt
eraan hoe je het inricht. Het gevaar bij een woonwijk is natuurlijk dat je
allerlei verstoring krijgt. Er komt infrastructuur, de boel gaat op de
schop, en er komen mensen die gaan wandelen, fietsen en autorijden. Het
wordt een stuk onrustiger. En achter de duinen is het op een gegeven moment
helemaal dicht. Overal liggen wegen en woonwijken.'' | M.W.