Nieuws - 23 juni 2010

Vliegtaks moet Wageningen UR vergroenen

Wageningen UR gaat vlieguren van het personeel belasten om de instelling duurzamer te maken. Het gaat om zogeheten CO2-compensatie.

iStock-vliegtuig.jpg
Het fonds is een van de nieuwigheidjes waarmee de instelling de bedrijfsvoering wil vergroenen. De Raad van Bestuur ging deze week akkoord met het Plan van Aanpak Duurzaamheid. In het plan staan een dertigtal actiepunten om de bedrijfsvoering duurzamer te maken. Het plan moet Wageningen UR een voorloper maken op gebied van duurzaamheid.
Opslag
Meest in het oog springend is het compensatiefonds. Het potje wordt gevuld door een soort opslag op zakelijke buitenlandse vliegreizen. Hoe dat in zijn werk gaat is nog niet duidelijk. De precieze opzet moet nog nader worden uitgewerkt door een zogeheten Taskforce Duurzaamheid. Diezelfde taskforce moet ook de drijvende kracht worden achter alle duurzame vernieuwingen. De club krijgt de komende twee jaar een ton om een en ander aan te jagen en op de rails te zetten.
Koffiebeker
Het compensatiefonds is bedoeld om duurzaamheidsproeven op te zetten die niet binnen de gewone begroting van de bedrijfsvoering vallen. Eén zo'n project is bijvoorbeeld het in beeld brengen van de hoeveelheid eten die er in de kantines wordt weggegooid. Een ander initiatief is de ontwikkeling van een warmtevaste bioplastic koffiebeker door AFSG. Op het programma staan ook onderzoek naar de productie van compost en biogas uit gft-afval (op proefboerderij Nergena) en het commercieel maken van electriciteit uit planten (Plant-e).
Cultuuromslag
Tot de duurzame initiatieven horen verder proeven voor het gebruik van composteerbare koffiebekers en het bevorderen van carpoolen, videoconferencing en treingebruik. Verder wordt een CO2-footprint van de catering gemaakt. Duurzame inkoop krijgt niet alleen in de kantines maar in de hele organisatie veel aandacht. Wageningen UR wil voor 2014 volledig duurzaam inkopen volgens de criteria van AgentschapNL.
Al die inspanningen moeten leiden tot een soort cultuuromslag bij personeel en studenten van Wageningen UR. Duurzaamheid moet volgens de Projectgroep Duurzaamheid, die het plan heeft opgesteld, 'tot in de haarvaten van de organisatie' doordringen.