Nieuws - 22 februari 2001

Vliegkamp blijkt ecologische verbindingszone

Vliegkamp blijkt ecologische verbindingszone

Het marinevliegkamp Valkenburg bij Wassenaar blijkt van groot belang voor de natuur. Dat staat in een onderzoeksrapport van Alterra, dat 13 februari is aangeboden aan staatssecretaris Geke Faber, die op Valkenburg op bezoek was. De onderzoeksresultaten stroken niet met de wens van het kabinet om op de plek van het vliegkamp woningen te bouwen.

Valkenburg is volgens onderzoeker drs. Luuk Oost van Alterra een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de duinen en het groene hart voor dieren als hermelijnen, vossen, bunzings en veldmuizen. Bovendien is er qua flora veel mogelijk als water niet, zoals nu, direct wordt afgevoerd in de Oude Rijn en als zoet water uit de duinen wordt gebruikt als kwelwater.

In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening staat het plan om op de plek van het marinevliegkamp woningen te bouwen. Gemeente Leiden wil er tienduizend huizen neerzetten. De omringende gemeentes Wassenaar, Valkenburg en Katwijk hebben eigen plannen: of het vliegkamp open houden, of er zelf huizen bouwen, maar dan minder.

In het onderzoek is niet gekeken naar de optie van woningbouw. Alterra heeft alleen de huidige ecologische waarden en de groeimogelijkheden in de komende vijf tot tien jaar onderzocht. Er is wel gesproken over vervolgonderzoek, waarin de woningbouw zal worden meegenomen. | M.W.