Nieuws - 11 januari 2010

Vleermuizen vertragen verbouwing

Asbestsanering achtervleugel Restaurant van de Toekomst door dwergvleermuizen uitgesteld. Verbouwing kan pas na maart beginnen.

Een onbekend aantal dwergvleermuizen heeft de verbouwing van het dak van de achtervleugel van gebouw 115, waar ook het Restaurant van de Toekomst is gevestigd, voor maanden uitgesteld. De diertjes, niet zwaarder dan een gram of acht, zijn momenteel in winterslaap.
Al in september merkte de Grontmij bij het verplichte flora- en faunonderzoek op dat het gebouw onderdak bood aan dwergvleermuizen: ze vlogen niet alleen rond het gebouw, maar verdwenen ook naar binnen. Dat de dieren het gebouw nu ook als winterslaapplek gebruiken, is volgens de Grontmij vrijwel zeker.
Het bleek technisch niet mogelijk de verbouwing, waarbij onder meer asbest wordt verwijderd, zonder verstoring van de vleermuizen uit te voeren. De planning van de renovatie werd daarom eind december aangepast, waardoor het Restaurant van de Toekomst de deuren open kon houden. Pas na maart, als de winterslaap voorbij is, kunnen de bouwers aan de slag.
'Als het nu de eerste keer was ...',  aldus Eric van der Meer, projectmanager Bouw en Huisvestingsmanagement. 'Op de Dreijen hebben we deze zomer ook de sloop stil moeten leggen omdat er vleermuizen in een gebouw zouden zitten.' Het hoort bij het werk, vindt Van der Meer. 'Maar het is natuurlijk wel makkelijker om gewoon door te kunnen gaan met de plannen. De universiteit maakt zo wel het groene imago waar.' Ook met de nieuwe dakconstructie zal gebouw 115 voldoende openingen hebben zodat de vleermuizen hun verblijfplaats slechts tijdelijk hoeven te  missen. Volgende winter kunnen ze weer ongestoord door de kou heen slapen.