Nieuws - 1 januari 1970

Vlas is goed alternatief voor suikerbiet

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was vlas een belangrijk gewas voor Nederland. Van de vezels werd linnen gemaakt, van de zaden lijnolie voor verf. Daarna ging het bergafwaarts. Tegenwoordig wordt alleen in Zeeland nog wat vlas geteeld. Maar het is tijd voor een revival, zeggen het LEI en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).

Vlas wordt ongeveer een meter hoog en heeft mooie blauwe bloemen. Dat maakt het gewas landschappelijk gezien een stuk aantrekkelijker dan bijvoorbeeld suikerbiet. Die suikerbiet zou voor Nederlandse akkerbouwers ook wel eens minder aantrekkelijk kunnen worden, want de subsidies worden binnenkort waarschijnlijk verlaagd.
Vlas kan een mooi alternatief zijn, denken onderzoekers van het LEI en PPO. De vraag naar de vlasvezel groeit, vooral in China waar steeds meer linnen wordt geproduceerd. Het stro kan bovendien gebruikt worden als biomassa om energie op te wekken. Wanneer er door boeren gezamenlijk wordt geïnvesteerd in de verwerking van vlas, zoals dat in Frankrijk gebeurt, biedt de sector bovendien meer werkgelegenheid.
Omdat vlas hoort bij het nationaal erfgoed en het landschap opsiert, zou de teelt van vlas in aanmerking kunnen komen voor subsidie in het kader van plattelandsontwikkeling. Een uitstekende conclusie, juicht een persbericht van het Hoofdproductschap Akkerbouw, dat de overheid oproept de teelt van vlas te steunen. / JT