Nieuws - 1 januari 1970

Vlag opnieuw goedgekeurd

Vlag opnieuw goedgekeurd

Vlag opnieuw goedgekeurd

Het Wageningse voedingsinstituut Vlag is opnieuw erkend voor een periode van vijf jaar door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In Vlag participeren goede tot zeer goede onderzoekers, het onderwijsprogramma is sinds de vorige aanvraag in 1994 verbeterd en de externe financiering van de onderzoekschool is hoog, stelt de KNAW, die tevens veel waardering heeft voor het postdoc-beleid van Vlag

Vlag is de onderzoekschool op voedingsgebied van de universiteiten in Wageningen, Utrecht en Nijmegen, uitgebreid met de DLO-instituten ATO en Rikilt, het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO), TNO-Voeding en RIVM. Met de nieuwe aanvraag gaan ook onderzoeksgroepen van de universiteit in Maastricht deel uitmaken van Vlag. De Akademie beschouwt deze uitbreiding als een versterking van de onderzoekschool. Ook prijst ze de samenwerking met andere onderzoekscholen bij het geven van aio-cursussen

De externe financiering van het Vlag-onderzoek is aanzienlijk. Elk jaar stelt de onderzoekschool veertig nieuwe promovendi aan. De universiteiten bekostigen twintig procent van de promovendi, onderzoeksfinancier NWO eveneens, terwijl zestig procent met geld van andere externe financiers wordt aangesteld. Het promotierendement is hoog; tachtig procent van de aio's en oio's rondt het proefschrift binnen vijf jaar af. Slechts vijf procent van de promovendi haakt tijdens de rit af, constateert de Akademie met genoegen

De onderzoekschool Ceres, met de Universiteit Utrecht als penvoerder, is eveneens opnieuw goedgekeurd voor een periode van vijf jaar. In Ceres participeren meerdere universiteiten, waaronder Wageningen met antropologen en juristen. De onderzoekschool werd in 1994 opgericht en erkend. Ceres bundelt sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de derde wereld. A.S