Nieuws - 1 januari 1970

Vitaminepil tegen agressie in gevangenis

In twaalf Nederlandse gevangenissen begint binnenkort een grootschalig experiment waarbij gedetineerden voedingssupplementen krijgen. De onderzoekers, verbonden aan de universiteiten van Wageningen en Nijmegen, hopen dat daardoor de agressie in de gevangenissen afneemt en dat minder gedetineerden na hun vrijlating terugvallen in de criminaliteit.

De onderzoekers zijn nog niet helemaal zeker van de precieze invulling van de proef, behalve dan dat die begin 2005 moet starten en achterin dat jaar moet eindigen. Daarom organiseerde de afdeling Humane Voeding op 11 november een mini-symposium over dat onderzoek, waar beleidsmedewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen van gedachten konden wisselen met onderzoekers van Wageningen, Nijmegen en RIVM.
De directe aanleiding voor de experimenten zijn Kamervragen aan minister Hein Donner over een boek van de Nederlandse vitaminegoeroe Gert Schuitemaker, Honger naar geweld. In dat boek zegt Schuitemaker dat er een verband is tussen voeding en gewelddadig gedrag. Hij baseert zich daarbij onder meer op een experiment dat de aan Oxford verbonden prof. Bernard Gesch uitvoerde in Britse gevangenissen. Tijdens de proef bleek dat extra vitamines, mineralen en onverzadigde vetzuren het aantal keren dat gevangenen de regels aan hun laars lapten met een kwart terugdrongen. Vooral de uitbarstingen van geweld namen af.
Gesch publiceerde zijn onderzoek in de British Journal of Psychiatry in 2002. Schuitemaker besteedde er uitgebreid aandacht aan in zijn boek, dat Twee Vandaag in 2003 verleidde tot een uitzending over het onderwerp. Kamerlid Joop Atsma van het CDA informeerde na die uitzending of de minister hiervan op de hoogte was.
‘Aanvankelijk waren we sceptisch’, zegt Ap Zaalberg van de Dienst Justitiële Inrichtingen. ‘Maar gaandeweg zijn we steeds enthousiaster geworden. Als we op zo’n eenvoudige manier iets kunnen verbeteren, dan is dat prachtig.’ Want ook al werkt Zaalberg voor –op z’n Engels - de Dutch Correctional Services, als hij de statistieken over criminaliteit en recidive er bij pakt, vraagt hij zich af of die term wel klopt. ‘Want corrigeren we eigenlijk wel?’
Als het werkt, dan komt er wellicht vervolgonderzoek, aldus Zaalberg. ‘Ik ben vooral benieuwd of supplementen ook de recidive kunnen terugdringen.’
Bernard Gesch was zelf ook aanwezig op het minisymposium. De hoogleraar benadrukte dat supplementen geen bijwerkingen hadden. ‘De enige klacht die we tijdens de proef ontvingen kwam van de bewakers’, zegt hij. ‘Ze merkten dat ze dik begonnen te worden omdat het rustiger in hun instellingen werd. Ze hoefden minder vaak in actie te komen.’ / WK

Zie ook wetenschap: Misdaad bestrijden met pillen