Nieuws - 17 januari 2002

Visyoghurt maakt visserij efficiënter

Visyoghurt maakt visserij efficiënter

Nu de oceanen alsmaar leger worden en de vraag naar vis blijft stijgen, kijken steeds meer bedrijven en onderzoekers met een scheef oog naar het visafval. Dat zou wel eens een interessante grondstof voor de veevoerindustrie kunnen zijn. Het probleem is dat het snel bederft. Een Wagenings onderzoeker vond een oplossing: fermenteer het visafval tot houdbare yoghurt.

"Melkzuurbacteri?n kunnen voedingsmiddelen beschermen tegen bederf", zegt Maria Enes Dapkevicius. "Ze beschermen bijvoorbeeld de oli?n in de visresten. De bacteri?n zetten de visresten om in een brij, die je weer voor de veevoederindustrie kunt gebruiken."

De promovenda was in het bijzonder beducht voor de histamines die in vis kunnen ontstaan. Histamines veroorzaken allergische reacties, zoals hoofdpijn en overgeven.

"We moesten dus bacteri?n hebben die wel vis beschermen, maar geen histamines aanmaken of liever zelfs afbreken. Het vinden van die bacteri?n was het meest vernieuwende deel van mijn proefschrift." Dapkevicius vond de organismes in een gistende brij van stukjes vis en suiker. "Ik heb verschillende soorten gevonden. Je kunt niet zeggen welke de beste is. Dat hangt af van de omstandigheden, en hoe zuur je het vismengsel precies wil hebben."

Dapkevicius weet niet wat er met haar innovatie gaat gebeuren. "Ik ga hier niet mee verder. Ik ga nu onderzoeken of je honing tegen mastitis kunt gebruiken." | W.K.

Maria Enes Dapkevicius promoveert 29 januari bij prof. Frans Rombouts, hoogleraar in de levensmiddelenhygi?ne en -microbiologie.