Nieuws - 24 januari 2008

Visresultaten Imares op internet

Wageningen Imares heeft een website gelanceerd met de resultaten van haar onderzoek naar visbestanden. Daarmee kan iedereen, van visser en beleidsmaker tot burger, zien hoe het gaat met de stand van de haring en kabeljauw.
Onderzoekers van Imares gaan regelmatig de zee op om te onderzoeken of vissoorten toe- of afnemen. Op basis van de resultaten bepalen beleidsmakers hoeveel vis er van iedere soort gevangen mag worden. Regelmatig stuitten de visquota echter op onbegrip, vooral van vissers. Door de meest recente gegevens over welke soort waar en wanneer gevangen wordt te publiceren op www.surveyswageningenimares.wur.nl, wil Imares meer openheid geven over haar onderzoek. De gegevens zijn bovendien makkelijk te vergelijken met vangsten van de jaren daarvoor, waardoor vissers eenvoudig kunnen zien waar de uiteindelijke vangstadviezen op zijn gebaseerd.
‘Vissers kijken heel anders naar visstanden dan biologen’, vertelt Hans Bothe, woordvoerder van Imares. Het grote verschil is dat de wetenschappers op telkens dezelfde plek en altijd op hetzelfde tijdstip hun netten uitgooien om zo tot een goed onderbouwde uitspraak te kunnen komen. Dit levert volgens Bothe soms heel andere resultaten op dan de visserijsector verwacht. ‘Met de website hopen we eventueel wantrouwen weg te halen.’ Volgens Bothe is er overigens al veel minder twijfel aan de resultaten doordat Imares sinds kort beroepsvissers laat meevaren op onderzoeksboten.
Imares hoopt in de toekomst nog transparanter te worden. Behalve de vertaling van de nu Engelse site denkt het onderzoeksinstituut onder meer aan de inzet van het programma Google Earth. ‘We willen dat de kijker straks echt de schepen kan volgen en het liefst zelfs ons de netten kan zien binnenhalen’, zegt Bothe. Meekijken kan nu alleen nog achteraf, via filmpjes op www.youtube.com/wageningenimares.