Nieuws - 19 september 2002

Visolie winnen uit haringresten heeft toekomst

Visolie winnen uit haringresten heeft toekomst

Visolie winnen uit afval van haring kan commercieel interessant zijn. Olie uit haringafval heeft wel een lager gehalte aan de gewenste meervoudig onverzadigde vetzuren dan olie van hele vissen, maar de grondstoffen zijn ook bijna de helft goedkoper. Dit blijkt uit het promotieonderzoek dat de Portugese Isabel Aidos heeft uitgevoerd bij het RIVO en de sectie Proceskunde van Wageningen Universiteit.

De vraag naar meervoudig onverzadigde vetzuren neemt toe vanwege de veronderstelde gunstige eigenschappen. Vissoorten met een hoog vetgehalte zijn vaak rijk aan de gewenste vetzuren. De levensmiddelenindustrie past dan ook steeds vaker visolie toe in voedingsmiddelen. Isabel Aidos onderzocht in hoeverre afval van haring gebruikt kan worden als grondstof voor visolie. De Nederlandse visverwerkende industrie produceert jaarlijks tienduizenden tonnen haringafval. Belangrijkste probleem van haringafval is dat het minder van de gewenste vetzuren bevat, omdat deze oxideren tijdens de bewerking van de haring. Dit wordt gecompenseerd door de aanzienlijk lagere kostprijs. De uit haring gewonnen olie heeft relatief lage hoeveelheden verontreinigingen, zoals PCB's en dioxines, en bezit na raffinage vergelijkbare eigenschappen als 'gewone' visolie. | G.v.M.

Isabel Aidos promoveert op 2 oktober bij prof. Remko Boom, hoogleraar Levensmiddelenproceskunde.