Nieuws - 1 januari 1970

Visitatiecommissie kritisch over Ethologie

De aanstelling van een nieuwe hoogleraar Ethologie moet niet op de lange baan worden geschoven en voor de versterking van het onderzoek en onderwijs in de ethologie moeten de gedragonderzoekers uit Lelystad verhuizen naar Wageningen. Deze opmerkelijke aanbevelingen staan in het visitatierapport dat een internationale commissie over het Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) heeft uitgebracht.

De commissie kraakt harde noten over de leerstoelgroep Ethologie, die in relatief korte tijd te maken heeft gehad met drie hoogleraren. De groep, die op papier nog slechts bestaat uit twee wetenschappelijk medewerkers, wordt tijdelijk geleid door hoogleraar Adaptatiefysiologie prof. Bas Kemp. De visitatiecommissie waarschuwt voor het uitstellen van de benoeming van een nieuwe hoogleraar tot de interne problemen binnen de leerstoelgroep zijn opgelost. Dit zou het risico met zich meebrengen dat er geen strategische keuzes gemaakt kunnen worden, terwijl die ‘meer dan ooit noodzakelijk zijn, gezien de toenemende aandacht van de maatschappij en studenten voor dit onderzoeksveld’.
WIAS-directeur prof. Johan van Arendonk wil niet ingaan op de aard van de problemen bij de leerstoelgroep, maar erkent dat er sprake is van ‘lastige omstandigheden’. Hij benadrukt dat de groep, zeker tegen deze achtergrond, ‘prima presteert’, maar dat het alle betrokkenen duidelijk is dat de situatie niet kan voortduren. ‘Twee relatief kleine groepen uit Wageningen en Lelystad samenvoegen zodat je een sterkere groep overhoudt, is dan te overwegen. We doen nu al een beroep op de ethologen uit Lelystad om aan de grote vraag naar onderwijs te voldoen’, aldus Van Arendonk. De noodzaak voor een snelle werving van een nieuwe hoogleraar wordt ook door hem onderschreven. ‘We kunnen niet zonder ethologie in Wageningen.’
De visitatiecommissie vindt ook dat de leerstoelgroep Fysiologie van mens en dier zou moeten fuseren met de leerstoelgroep Adaptatiefysiologie om weer voldoende kritische massa in het fysiologisch onderzoek te krijgen. Verder vindt zij de onderzoeksplannen van de leerstoelgroep Diervoeding ‘nogal traditioneel, gezien de opwindende wetenschappelijke mogelijkheden van WIAS als geheel’. Zij raadt daarom aan om, nu de twee hoogleraren die de leerstoelgroep leiden bijna met pensioen gaan, te kiezen voor een meer geïntegreerd, moleculair perspectief’ in plaats van de huidige ‘kwantitatieve focus’.
De internationale visitatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs van onderzoekschool WIAS overigens als ‘zeer goed’, maar maakt zich ernstig zorgen over ‘de beperkingen die de organisatorische structuur van de Animal Sciences Group aan de onderzoekschool oplegt’. Zij adviseert daarom dringend de ‘verbindende elementen in de managementstructuur zo spoedig mogelijk te herstellen’. WIAS-directeur Van Arendonk zegt in een reactie dat dit een algemene weeffout in de organisatie betreft: ‘De onderzoekscholen zijn de rijen in de matrixstructuur, terwijl de bestuurders over de kolommen gaan. Er is nu formeel geen plek waar die twee bij elkaar komen. Het is duidelijk dat die fout moet worden hersteld om de besluitvorming over onderzoekskwaliteit en –strategie te koppelen aan die over capaciteit.’
Het visitatierapport vormt een van de bouwstenen van een hernieuwde erkenningaanvraag van WIAS bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in december. / GvM