Nieuws - 3 april 2018

Virtual reality in college Organic Agriculture

tekst:
Albert Sikkema

Wageningse studenten van Organic Agriculture stonden vorige week virtueel in het land van een Ierse boer. In werkelijkheid zaten ze met virtualrealitybrillen op in een zaal in Impulse. Het was een test met augmented reality in het Wageningse onderwijs.

©Farming Systems Ecology

Biologische landbouw en nieuwe technologie is wellicht niet de meest voor de hand liggende combinatie, maar op 29 maart werd die wel degelijk gemaakt in het mastervak Organic Agriculture and Society. Dertig studenten maakten kennis met biologische voorbeeldbedrijven in het buitenland in de vorm van virtual reality en hologrammen.

Ze keken door een virtualrealitybril naar een gesprek met John Gilliland van het Noord-Ierse landbouwbedrijf Devenish, terwijl hij in een weiland met schapen stond in Ierland. Ook kregen ze een hologram voorgeschoteld van het 170 hectare tellende boerenbedrijf. Op die beelden zagen ze de graslanden en bosjes van het klimaatvriendelijke veebedrijf, maar ook de prehistorische vindplaatsen op het bedrijf in de Lands of Dowth.

Bodem
De docenten van Farming Systems Ecology, hoogleraar Rogier Schulte en Blair van Pelt, laten in dit experimentele college een serie Lighthouse Farms zien, boerenbedrijven die zich onderscheiden met een specifieke duurzame bedrijfsstijl. Het bijzondere van Devenish is dat het veehouderij combineert met vijf archeologische vindplaatsen van oude beschavingen. De oudste is 5500 jaar oud. Verder zorgt precisielandbouw ervoor dat het biologische bedrijf de bodemvruchtbaarheid en graskwaliteit verbetert. Daarnaast zorgt evenwichtsbemesting en de aanwezigheid van bosjes ervoor dat het veebedrijf actief klimaatneutraliteit nastreeft. Bedrijfsleider John Gilliland kwam dat niet alleen via virtual reality uitleggen, maar was ook live aanwezig in Impulse.

Hololens
Het experimentele college ging nog niet van een leien dakje. Zo duurde het even voordat iedereen de kartonnen virtualrealitybril via de eigen smartphone aan de praat kreeg. Maar de studenten waren geduldig en bleven tot het laatst zitten. Als toetje konden ze de Hololens van Microsoft uittesten, waarmee ze een driedimensionaal beeld kregen van het Ierse landgoed. Het virtuele bedrijf lag door de bril aan de voeten van de studenten in Impulse. In de toekomst is het de bedoeling dat de studenten ook kunnen interacteren met deze kunstmatige werkelijkheid en de effecten van hun managementkeuzes kunnen zien in het hologram.