Nieuws - 15 september 2016

Viroloog: ‘Ontwikkel vaccin tegen Hepatitis E’

tekst:
Albert Sikkema

Het virus Hepatitis E type 3, vermoedelijk afkomstig uit de varkenshouderij, zorgt bij steeds meer mensen voor hevige pijn en verlammingsverschijnselen. Waar komt dit virus vandaan en hoe komen we er vanaf? Viroloog Wim van der Poel geeft antwoord.

Gezonde mensen krijgen opeens hevige pijn en verlammingsverschijnselen na een besmetting met het virus Hepatitis E type 3. Dit virus wordt vermoedelijk overgedragen via onverhit voedsel waarin varkensvlees is verwerkt, zoals paté en leverworst. Meer dan de helft van de varkens in Nederland is besmet met dit virus.

Wim van der Poel, viroloog bij Wageningen Bioveterinary Research (voorheen CVI), doet onderzoek aan van dieren op mensen overdraagbare virussen, zogenaamde zoönosen.

Is Hepatitis E een nieuw virus dat nu problemen veroorzaakt?

Van der Poel: ‘Het gaat om Hepatitis E virus genotype 3. Dit virus is al meer dan 15 jaar bekend als zoönose, afkomstig van met name varkens. Het virus is door mij voor het eerst beschreven in 2000 voor Nederland.’

Kunnen mensen besmet raken door het eten van paté waarin varkensvlees is verwerkt?

‘De verspreidingsroutes van hepatitis E genotype 3 van dierreservoirs naar de mens zijn bekend, maar de cruciale vraag is welke van deze routes echt belangrijk is om gericht en effectief te kunnen ingrijpen. Daarvoor moeten we meer onderzoek doen.’

Komt het virus veel voor?

Het virus komt wereldwijd voor en de infecties bij mensen nemen toe in aantal. Het RIVM constateert de laatste jaren een toename van het aantal infecties in Nederland, de ECDC ziet hetzelfde in Europa.’

Hoe lossen we dit probleem op?

‘Ik zie twee typen maatregelen. Ten eerste maatregelen in de voedselproductieketens om het virus te inactiveren. En ten tweede maatregelen om het virus in de varkenshouderij en andere dierreservoirs terug te dringen. Daarbij kun je denken aan vaccins.’