Nieuws - 22 april 2010

Vingerafdrukken op bermbommen importeren

Ninke Brouwers onderzoekt manieren om terroristen beter te bestrijden voor haar studie Forensic Sciences bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Eerder liep ze met een klasgenote stage bij een forensisch onderzoeksbureau in Nieuw-Zeeland.

ninke_1b.jpg
'Voor onze stage in Nieuw-Zeeland onderzochten we bijvoorbeeld hoe een kogel het lichaam binnen dringt.
Sommige kogels draaien zich om in het lichaam, anderen worden platgedrukt en krijgen de vorm van een paddenstoel. Dit ballistisch onderzoek is bedoeld om meer kennis te vergaren over de gedragingen van een bepaald type kogel dat vaak wordt gebruikt bij misdrijven. Een ander groot onderzoek waarin wij actief waren, was het opsporen van methamfetamine in huizen. Bij de productie van deze drugs kan een deel in huis blijven hangen. Het is erg ongezond om hierin te leven, vandaar dat wij de deur door gingen met witte pakken aan en een gasmasker op.
Het werken met mensen uit een ander land was een onmisbare ervaring. Er wordt vaak gezegd dat mensen in Nederland zo'n gestrest leven leiden. Op ons kantoor in Nieuw-Zeeland werken de mensen inderdaad veel rustiger. De werkdruk was minder hoog en het was er ook slordiger. De mensen zijn er bovendien heel vriendelijk en willen je echt vooruit helpen.
Ik ben op een woensdag thuisgekomen vanuit Nieuw-Zeeland. Nog diezelfde week zat een medewerker van de MIVD, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, bij mij thuis om mij te screenen. Ik ben op dit moment bezig met een afstudeeropdracht bij de Koninklijke Mareschaussee, vandaar dat onderzocht werd of ik geen bedreiging vorm voor Nederland.
Voor de marechaussee schrijf ik aanbevelingen voor betere terrorismewetgeving, voor een grotere veiligheid voor ons allemaal. In Afghanistan onderzoekt het Weapon Intelligence Team bermbommen. De vingerafdrukken die ze op deze bommen vinden, plaatsen ze in een database die zich op het kamp bevindt. Om juridische redenen mogen deze vertrouwelijke gegevens niet in een Nederlands systeem ingevoerd worden. Ik onderzoek de juridische mogelijkheden die er zijn om deze gegevens naar ons land te halen. Dit is van groot belang voor de nationale veiligheid. Want, stel je eens voor dat een Afghaan, die in zijn land een bermbom heeft geplaatst, naar Nederland komt om hier de boel op te blazen. Wanneer zijn gegevens bij ons bekend zijn, zou deze terrorist al op het vliegveld opgepakt kunnen worden.'