Nieuws - 8 oktober 2009

Vijvers arboretum maken plaats voor woningbouw

Gebied te krap voor wensen gemeenteraad. Behoud bibliotheek en tropische kas staat op de tocht.

5-De-Dreijen-maquette.jpg
Een deel van de vijvers in het Klein Arboretum moet mogelijk wijken voor nieuwbouw op De Dreijen. Er is anders niet genoeg ruimte om te bouwen, bijzondere panden te behouden en ook nog eens veel groen te realiseren in de nieuwe wijk. Dat blijkt uit de eerste schetsen voor het gebied.
Landschapsarchitecten en stedebouwkundigen van bureau Karres en Brands bracht in beeld wat het betekent als er gebouwd gaat worden binnen de opdrachten die door de Wageningse gemeenteraad zijn meegegeven. De raad wil een energieneutrale wijk met 560 woningen in maximaal vier bouwlagen. Een aantal van de bestaande universiteitsgebouwen en het arboretum moeten worden behouden. Bovendien zijn per huis 1,7 parkeerplekken nodig.
En dat gaat dus niet samen, zegt Wageningen-UR-projectleider Eric van der Meer. 'Het volgen van alle kaders van de raad leidt tot een plan met een te grote dichtheid aan bebouwing. Dat is wat niemand wil.' Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld door een paar woontorens toe te staan in het gebied. Of door het bouwvolume naar beneden te brengen. Maar dat laatste is uit oogpunt van exploitatie niet interessant.
Om ruimte te scheppen, stelt het ontwerpteam voor een deel van de vijvers in het Klein Arboretum op te offeren aan woningbouw. De ruimte die daarmee vrijkomt, maakt het mogelijk om de rest van de wijk ruimer op te zetten. Karres en Brands liet tijdens een informatieavond in juli al zien weinig met de vijvers op te hebben. De vijvers maken oorspronkelijk geen deel uit van het arboretum en zijn pas later toegevoegd. In het plan wordt ook getornd aan het aantal te behouden gebouwen. Zo is er geen ruimte voor de bibliotheek en is de toekomst van de tropische plantenkas onzeker. Daarentegen mag van Karres en Brands het Transitorium blijven staan.
Dat er te weinig ruimte is ligt voor een deel aan het arboretum. De bomentuin en de vijvers nemen een kwart van de beschikbare ruimte in. De gemiddelde dichtheid van 28 woningen per hectare moet dus op de resterende grond worden gerealiseerd. En dat betekent dichter op elkaar bouwen of hier en daar de lucht in te gaan. In het voorkeursontwerp dat er nu ligt, komen drie woontorens voor én wordt een deel van de vijvers bebouwd.
De Wageningse raad kreeg de schetsen begin deze week tijdens een informatie-avond voorgeschoteld. Het publiek is vanavond aan de beurt in het Gebouw met de Klok. Vooral het bouwen in de rand van het arboretum zal naar verwachting veel kritiek opleveren.
Wageningen UR en de gemeente werken samen aan een masterplan voor De Dreijen. Dat plan moet half november klaar zijn. Volgens Van der Meer zijn er nog geen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het gebied. 'Maar beide partijen willen geen ontwikkelaar zijn.' Een groot deel van het plangebied komt pas na 2014 vrij. De sloop van de Dreijenborch langs de Ritzemabosweg is inmiddels vrijwel afgerond.