Nieuws - 8 december 2009

Vijver De Dreijen mag blijven, rozentuin niet

De grote vijver in het Klein Arboretum mag blijven. Met die handreiking komen Wageningen UR en de gemeente tegemoet aan de grote druk uit de bevolking om arboretum te behoeden voor woningbouw.Daar staat tegenover dat een deel van het arboretum grenzend aan het Transitorium wél wordt bebouwd. Dat gaat ondermeer ten koste van de rozentuin. Een en ander blijkt uit het Masterplan De Dreijen dat maandagavond is gepresenteerd aan de Wageningse raad. De meeste interesse ging daarbij uit naar de invulling van de woningbouw in en direct grenzend aan het Klein Arboretum.
Volgens landschapsarchitect Marco Broekman van bureau Karres & Brands is ervoor gekozen 'de structuur van het arboretum, de vijvers en de ecologische waarden in het gebied' te behouden. Maar dat betekent niet dat het hele arboretum intact blijft. Langs de noord- en oostkant van het arboretum komen op kleine schaal 'ecologische woningen'. De huizen worden volgens collectief particulier ondernemerschap gebouwd. Daarbij krijgen de bewoners het beheer over de directe omgeving. Broekman: 'Er worden hoge eisen aan meerjarig onderhoud gesteld, zodat de kwaliteit van het gebied behouden blijft.'
Transitorium
In het plan, dat al de goedkeuring heeft van het college van bestuur van Wageningen UR, is op De Dreijen ruimte gevonden voor 583 woningen. Die huizen zijn in blokken verdeeld over het terrein. Daarbij blijven zoveel mogelijk bestaande gebouwen overeind. Dat geldt ook voor het Transitorium. Volgens Broekman laten die gebouwen de verschillende lagen zien in de geschiedenis van De Dreijen. Het Transitorium is daarbij goed bruikbaar voor (sociale) woningbouw. Onder het gebouw is een parkeerkelder gepland. Ook komt er een onderdoorgang zodat van het Dreijenplein het arboretum beter bereikbaar is. Het Dreijenplein wordt het knooppunt van de nieuwe woonwijk.
Torens
In het gebied komen drie ranke hoge woontorens van tien tot twaalf lagen, ongeveer op de plek waar ook nu hoogbouw is. Het gaat om de locatie Biotechnion, de inmiddels afgebroken Dreijenborch en aansluitend op het Transitorium. De torens zijn twee tot vier lagen hoger dan de huidige gebouwen. Door de overige woningen in blokken te clusteren blijft veel ruimte voor groen over. Broekman: 'Tweederde van het gebied is groen. Dat is bijzonder, normaal is de verhouding andersom.'
Dure huizen
De huizen in De Dreijen worden een stuk duurder dan de Woonvisie van de gemeente voorschrijft. Er is maar ruimte voor 87 goedkope (huur plus koop) huizen. Dat is de helft minder dan wat de gemeenteraad wil. Daarentegen stijgt het aandeel dure (tot vier ton) en exclusieve huizen (meer dan vier ton). Daarvan komen er van elk 248. Die verschuiving is volgens de plannenmakers gebaseerd op marktanalyse bij plaatselijke makelaars.
Het masterplan heeft al groen licht van het college van bestuur van Wageningen UR. Het Wageningse college moet nog over de plannen oordelen. Daarna is de raad aan de beurt. Morgenavond (woensdag 9 december) organiseert Platform De Dreijen een debat-avond over de plannen in de openbare bibliotheek van Wageningen.