Organisatie - 1 januari 1970

Vijfhonderd huizen op Kortenoord

De gemeente Wageningen en Wageningen UR willen op Kortenoord 520 woningen bouwen en een bedrijventerrein realiseren voor de kennisintensieve sector. Dat blijkt uit het voorontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt bij de gemeente.

Het gebied tussen de Marijkeweg en het Nieuwe Kanaal, waar nu vooral gebouwen, kassen en proeffaciliteiten van de universiteit staan, komt vrij door de concentratie van de universitaire plant- en dierwetenschappers op De Born. Het plan gaat er vanuit dat in de periode 2006-2007 kan worden begonnen met de eerste ontwikkelingsfase. Waarschijnlijk verdwijnen als eerste de noodvoorzieningen voor studentenhuisvesting – complex Binnenhaven - die op het terrein gebouwd zijn. Volgens drs Eric van der Meer, projectleider voor Kortenoord bij de afdeling Vastgoed en bouwzaken, zal bij de verdere fasering rekening worden gehouden met de verhuisplannen van de medewerkers richting De Born.
Het kennisintensieve bedrijfsleven wordt voornamelijk geconcentreerd in het Wageningen Science Park langs het Nieuwe Kanaal, waar nu ook al diverse bedrijven gevestigd zijn. De meeste universiteitsgebouwen en kassen worden gesloopt. Alleen het Virologiegebouw (Binnenhaven 11), het voormalige IPO-gebouw (Binnenhaven 5) en het Marijkehuis (Marijkeweg 22) en het gebouw van Zodiac (Marijkeweg 40) worden mogelijk hergebruikt. In het westelijk deel van het plangebied richting Binnenveld komt woningbouw met maximaal twee bouwlagen. Voor het definitieve bouwprogramma wordt nog een woningmarktonderzoek uitgevoerd.
Van der Meer wil niet zeggen hoeveel Wageningen UR denkt te verdienen aan de verkoop van gebouwen en terreinen. ‘We hebben conservatief begroot, maar als we dat bedrag nu bekend maken gaan projectontwikkelaars daarop inzetten en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn’. / GvM